Indledning
Gennem årene har reality- og dokumentarprogrammer i takt med en stigende udbredelse tiltrukket flere og flere seere og optaget mere sendetid på programfladerne.

Dette kan indikere, at seerne længes efter virkelighed i diverse programmer, der paradoksalt kun kan opleves gennem en skærm.

Dernæst er der forskel på fremførelsen af selve virkeligheden i de to genrer, hvor grænsen går ved producenternes intention og præmis bag et program.

Uddrag
Det er derfor mit synspunkt, at en del af tv-programmerne kombinerer fiktion og fakta, således at fx. dokumentarer og nyhedsudsendelser ikke befinder sig soleklart i dokumentargenrens objektivitet

men derimod er blevet præget af fiktionens subjektive indfaldsvinkler, klipning, kameravinkler, baggrundsmusik mm.. Dette har ført til en fusion af genrer, hvor nyhedsmediet efterhånden ikke er et entydigt medie længere.

På den ene side kan man derfor forsvare Stefanies perspektiv på karakterernes ægthed og genren, da man i “Gift ved første blik” kommer ind på menneskene gennem autenticitetsmarkøre som personlige interviews (1.30-4.50)

håndholdt kamera med live reaktion (4.33-5.06), brug af eksperter - en psykolog og antropolog - som skaber etos, hvor inddragelse af religion intentionelt bør styrke troværdigheden af eksperimentet;

”Det er ikke noget man joker med eller noget man ikke tager seriøst. Det er ekstremt seriøst at blive gift.” (05:30-05:38).

Men på bagsiden af medaljen vinder dramatiseringen og de fiktive elementer over virkeligheden af programmet med en overvægt af asynkron lyd og hurtigt klippetempo (00.00-00.46)

krydsklipning med fokus på de heftigste øjeblikke af deltagernes “nye” liv (00.10-00.49) og til sidst iscenesættelsen af det opsatte eksperiment med eksperter, der skal sammensætte 20 par.