Indledning
Konstruktiv journalistik er en nytænkt skrivestil, som ikke kun pointerer problematikker, men som også er løsningsorienteret.

Kerneopgaven for journalister er hovedsageligt at formidle nyheder og historier videre til samfundet. Dog forekommer det ofte, at journalister har hovedvægt på konflikter og problematikker.

Det moderne nyhedsbillede ligger dybt begravet i negativitet og problemfyldte nyheder. Undersøgelser påpeger, at antallet af avislæsere er faldet med tiden.

Dette skyldes blandt andet den skrivemåde mange journalister har benyttet, samt benytter sig af i dag.

Den primære skrivestil har i læsernes øjne været nedslående, og det har samtidigt modvirket deres lyst til at handle aktivt selv. Konstruktiv journalistik spiller ikke en så stor rolle i det moderne nyhedsbillede.

Uddrag
Debatten vedrørende konstruktiv journalistik, diskuteres hyppigt blandt redaktører og journalister verden over.

Heriblandt DR’s nyhedsdirektør, Ulrik Haagerup, som taler for en mere ”konstruktiv tilgang til alverdens hændelser og begivenheder”.

I forlængelse af dette synspunkt, er Cathrine Gyldensted ligeledes fortaler for den konstruktive journalistik. Centralt i Gyldensteds bog “From mirrors to movers” skriver hun, at den traditionelle journalistik for hende kun beskriver ”elendighed og udsigtsløshed”

og samtidig argumenterer hun særligt for ”nytænkning, hvor journalister fastholder, at der også er udvikling, vækst og mulighed”.

I modsætning til de to ovenstående synspunkter, er Lisbeth Knudsen stor kritiker med henblik på den konstruktive journalistik.

Hendes holdning bygger på et lettere provokerende budskab, og lyder at ”vi ikke skal fordreje virkeligheden, hvis den er grim” og i denne sammenhæng bruger hun ordet “kunstigt”.

TV 2's nyhedsdirektør, Michael Dyrby, er på dette punkt enig med Lisbeth Knudsen. Dyrby mener ikke, at de konstruktive nyheder skal tilføjes som et nyt nyhedskriterium.

Dyrby bygger sit synspunkt på det argument, at “Vi ikke skal være en del af det team, der løser problemer”. Og støtter det videre op med med følgende ord ”Vi forsimpler verden. Vi overdramatiserer den. Vi gør den for negativ. Og der er ingen vej ud”.

De ovenstående uddrag, er ofte inddraget i debatten om konstruktiv journalistik. Uddragene er henholdsvist citater fra Andreas Marckmann Andreassens artikel “Mediechefer kritiserer ideen om ‘konstruktive nyheder’”,