Konstruktiv journalistik er vejen frem | Essay

Indledning
Konstruktiv journalistik er en nytænkt skrivestil, som ikke kun pointerer problematikker, men som også er løsningsorienteret.

Kerneopgaven for journalister er hovedsageligt at formidle nyheder og historier videre til samfundet.

Dog forekommer det ofte, at journalister har hovedvægt på konflikter og problematikker. Det moderne nyhedsbillede ligger dybt begravet i negativitet og problemfyldte nyheder.

Undersøgelser påpeger, at antallet af avislæsere er faldet med tiden. Dette skyldes blandt andet den skrivemåde mange journalister har benyttet, samt benytter sig af i dag.

Den primære skrivestil har i læsernes øjne været nedslående, og det har samtidigt modvirket deres lyst til at handle aktivt selv.

Uddrag
De ovenstående uddrag, er ofte inddraget i debatten om konstruktiv journalistik. Uddragene er henholdsvist citater fra Andreas Marckmann Andreassens artikel “Mediechefer kritiserer ideen om ‘konstruktive nyheder’”, samt Kurt Strands artikel “TV2 – Nu også med ‘konstruktive nyheder’”.

Medieverdenen er splittet, når det gælder konstruktiv journalistik, og opdelingen af fortalere og modstandere er opdelt relativt sort og hvidt.

Hvilket skal forstås på den måde, at der ikke tydes en gråzone, hvor nogle hælder både til den ene side, men også til den anden side.

Lisbeth Knudsen er et eksempel på en af dem, der er imod konstruktiv journalistik, og denne holdning ligger hun bestemt ikke skjul på i Andreassens artikel. Hun udtaler:

“Når jeg hører ordet konstruktiv journalistik, bliver det bare ligesom at vi prøver at tage virkeligheden med tang og skabt på en ganske bestemt måde

hvor virkeligheden ikke må blive for farlig eller for ubehagelig. Og det vender sig i mig, når jeg hører sådan et begreb.”

I modsætning til Lisbeth Knudsen er Ulrik Haagerup, fortaler for den konstruktive journalistik og mener endda, at mere af den nye konstruktive journalistik skal udgives.

"VI skal turde supplere vores traditionelle nyhedskriterier med et nyt: Konstruktive nyheder," som det lyder i hans positive udtalelse om konstruktiv journalistik.

Han lægger tryk på “vi” og med dette mener han, at konstruktiv journalistik er noget alle medier burde lægge vægt på.

Det er ikke blot nogen, der kan nøjes med det, for hvis det skal give den positive effekt, som der ønskes, er alle nødt til at benytte sig af det.

Artiklen skrevet af Kurt Strand indeholder som den forrige artikel også for- og imod-argumenter med hensyn til konstruktiv journalistik.

I denne har Jacob Kwon, som er nyhedsredaktør for TV2, udtalt sig og erklæret, at journalistik skal “inspirere andre til hvordan man kan gøre tingene anderledes”. Han er på dette punkt enig med Haagerup, der mener, at konstruktiv journalistik er vejen frem.

Det er tydeligt at se alt efter, hvilket syn de har på deres egen rolle i forhold til læseren, er afgørende for hvorvidt de er for eller imod konstruktiv journalistik.

Er de imod, mener de, at de blot skal informere læserne om, hvad der foregår i samfundet og verden. Er de for, mener de, at de har et vis ansvar for at formidle løsninger på de ellers negative og nedslående problemer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu