Konfidensintervaller og hypotesetestning | Emneopgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Denne opgave handler om Stikprøver, konfidensintervaller og hypotesetestning
Emneopgaven skal som minimum indeholde nedenstående punkter. Du behøver altså ikke, at følge nedenstående rækkefølge når opgaven skal laves. Spørgsmålene skal ses som en hjælp, så du kommer rundt om hele emnet.

Teori, metoder og formler skal forklares og klart fremgå af din opgave. Det er ikke nok kun at skrive formlen – du skal forklare hvad de enkelte parametre står for, og hvordan formlen anvendes. Indsæt gerne grafer og eksempler som underbygger teorien

Indholdsfortegnelse
Opgavebeskrivelse
Indholdsfortegnelse
Teoretisk del
- a. Hvad er forskellen mellem en population og en stikprøve?
- Population
- Stikprøve
- b. Hvad er forskellen mellem populationsparametre og estimater i en stikprøve?
- Populationsparametre og estimater af en stikprøve
- c. Hvordan estimeres middelværdien, standardafvigelsen og en andel i en stikprøve?
- Middelværdien af en stikprøve:
- Standardafvigelsen af en stikprøve:
- d. Hvordan bestemmes et konfidensinterval for middelværdien, når standardafvigelsen er kendt?
- e. Hvordan bestemmes et konfidensinterval for middelværdien, når standardafvigelsen er ukendt?
- f. Hvordan bestemmes et konfidensinterval for en andel?
- g. Forklar sammenhængen mellem længden af konfidensintervallet, og henholdsvis stikprøvestørrelsen n, konfidensniveauet 1 - og standardafvigelsen σ
- h. Forklar hvad en hypotese er?
- i. Hvordan anvendes et konfidensinterval til at afgøre en hypotese.
Praktisk del
Opgave 1
- Beregnet i hånden
- Beregnet på Nspire
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 4
- Beregnet i hånden
- Beregnet på Nspire
- Beregnet i hånden
- Beregnet på Nspire

Uddrag
h. Forklar hvad en hypotese er?
- En hypotese er et udsagn om tingenes tilstand i en population, som afgøres ved en stikprøve. I videnskabsfilosofien er en hypotese en forudsigelse som er falsificérbar - hvilket vil sige at man kan teste og modbevise den.

Tidligere beregnede vi konfidensintervaller. Dette kan anvendes til at afgøre udsagn omkring forskellige parametre i populationen. Disse udsagn kaldes hypoteser.

Eksempel:
Forestil dig en retssal, hvor en person er anklaget for et mord. Han kan være uskyldig eller skyldig – dette skal en jury på 12 personer afgøre. De kan opstille to bud (hypoteser):

● H0: personen er uskyldig
● H1: personen er skyldig.

H0 kaldes nul-hypotesen, som er den antagelse, der tages udgangspunkt i. Der gælder jo altid, at så længe en person ikke er dømt, så er han uskyldig. Hvis der er bevis for, at personen er uskyldig, fastholder vi denne hypotese.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu