Konfidensinterval for en p-værdi (andel) | Matematik

Indholdsfortegnelse
Emne 5: Konfidensinterval for en p-værdi (andel)
a. Redegør for hvad begrebet ”stikprøve” og begrebet ”population” betyder og forklar hvorfor man anvender stikprøver.
b. Forklar med dine egne ord ved hjælp af begreberne stikprøveparametre og populationsparametre, hvad et konfidensinterval er og hvorfor konfidensintervaller er vigtige.
c. Forklar hvordan man kan beregne et 95 % konfidensinterval for en andel (p-værdi). Find selv på et eksempel hvor du beregner det.
d. Redegør for hvad hypotesetest er og forklar hvordan man ved hjælp af et konfidensinterval kan lave hypotesetest. Find selv på et eksempel hvor du tester en hypotese.

Uddrag
a. Redegør for hvad begrebet ”stikprøve” og begrebet ”population” betyder og forklar hvorfor man anvender stikprøver.
En stikprøve er en delmængde af en population. Hvis ikke stikprøven er for lille, vil den helt klart være repræsentativt for populationen. En population er en mængde af størrelser.

b. Forklar med dine egne ord ved hjælp af begreberne stikprøveparametre og populationsparametre, hvad et konfidensinterval er og hvorfor konfidensintervaller er vigtige.
Konfidensintervallet er det interval som populationens median med en given sandsynlig vil ligge indenfor. Jo højere antal enheder der indgår i stikprøven desto større bliver sandsynligheden for at populationens interval ligger indenfor konfidensintervallet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu