Konfidensinterval – Emneopgave | Matematik

Opgavebeskrivelse
Kom ind på begreberne population og stikprøve. Forklar hvordan man kan anvende et konfidensinterval til at teste en hypotese.

Indledningsvis skal du præsentere emnet og vælge udvalgte områder indenfor emnet, som du ønsker at gå mere i dybden med. Vær opmærksom på, at hele prøveforløbet varer ca. 25. min., så det er vigtigt, du disponerer tiden fornuftigt, så du får vist, det du kan og gerne vil vise J
Du skal også være opmærksom på, at der vil blive stillet uddybende spørgsmål til emnet, ligesom vi kan spørge ind til andet end det, som du selv vælger at fremlægge.
I din fremlæggelse SKAL du sørge for at komme omkring tillægsspørgsmålet, men du vælger selv hvornår og hvordan, du vil gøre dette.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Konfidensinterval for en p-værdi (andel)
Eksempel:

Uddrag
Hvis x1,x2.x3…. ,xn er en stikprøve på en normalfordelt stokastisk variabel med middelværdi µ og spredningen sigma så er et (1-)%-konfidensinterval for µ bestemt ved

Hvor + angiver den øvre konfidensgrænse (ØKG)
Hvor – angiver den nedre konfidensgrænse (NKG)

n = antallet i stikprøven
Leddet: kaldes fejlleddet (B)
Længden af Konfidensintervallet: L = 2B
Hvis L=0,2 skal så skal B=0,1 da L=2B

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu