Indledning
Når det kommer til mennesker, er der både åbne og indadvendte individer. Nogle holder alle deres personlige holdninger og tanker for dem selv, mens andre taler højt om alt hvad der falder i tankerne på dem.

Hvordan ville to fuldstændigt modsatte personer på dette aspekt fungere sammen i en situation, hvor de boede sammen og var nødt til at kommunikere med hinanden hver dag?

Et sådant scenarie er skildret i kortfilmen ”Knæler” fra 2019, med Roberta Hilarius Reichhardt som instruktør.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Analyse og fortolkning af Knæler (2019)
Perspektivering til ”Kimono mit hus” af Jan Sonnergaard

Uddrag
Magtforholdet mellem Helle Pii og Molly ændrer sig fra starten til slutningen af kortfilmen. Skildringen af magtforholdet i starten ses eksempelvis i følgende tidskode: 04:18-05:04.

I dette eksempel ser vi først og fremmest Helle Pii, der bliver forhindret i at falde i søvn på grund af larmen fra Molly, der snakker og griner højlydt inde ved siden af.

Dernæst ser vi den følgende morgen, at Molly tager afsted på arbejde og går derfor igennem værelset mens hun kigger ned på Helle Pii der sover.

Magtforholdet i disse eksempler er fordelt med Molly som den mest magtfulde og Helle som den underlegne part.

Det kan i den første del af eksemplet fortolkes, da Molly larmer meget inde ved siden af, og tænker dermed ikke over sin nabo Helle Pii, som prøver at sove.

Molly viser ikke meget respekt og hun fremstår en smule ligeglad og overlegen. I den anden del af eksemplet kan det fortolkes, da Molly kigger fra et fugleperspektiv ned på Helle Pii.

Molly har selvfølgelig ikke valgt, at hun skulle kigge ned på Helle Pii, men det er derimod et virkemiddel brugt af instruktøren til at demonstrere magtforholdet mellem de to.

Skiftet af magtforholdet ses i disse eksempler: 06:04-06:32 (første eksempel) og 07:22-07:40 (andet eksempel). I det første eksempel overhører Helle Pii Mollys telefonsamtale hvor hun bl.a. siger: ”Hun lugter RØV meget.”

Helle forstår denne sætning som en bemærkning om hende selv, og hun bryder ud i et skrig. Herefter får hun en helt anden måde at kigge på Molly på.

I det andet eksempel ser man en skildring af dette nye magtforhold, hvor man ser Helle Pii gående ind på Mollys værelse med sine øjne rettede mod Molly, ligesom i det tidligere eksempel, bare omvendt.