Klimaforandringer | Opgave

Indholdsfortegnelse
Formål

Teori
- Her skal I ganske kort præsentere den eksisterende teori omkring klimaforandringer:
- Hvilke parametre styrer vores klima?

Hypotese
- Temperatur: hvor tror I der er varmest i parken eller på gaden, hvorfor?
- Luftfugtighed: hvor er den højest, hvorfor?
- Vindhastigheden: hvor blæser det mest? Hvorfor?
- Lufttrykket? Mon der er forskel? Hvorfor?:

Metode + materialer
- Anemometer (vindhastighed):
- Barometer (lufttryk):
- Hårhygrometer (relativ luftfugtighed):
- Datalogger:

Kompas (mobil)
- Termometer:

Resultater og resultatbehandling
b) Uddybning af luftfugtighed
- Hvad er relativ luftfugtighed?
- Hvad er den absolutte luftfugtighed? Hvad måles den i?

Hvor mange gram vand skal jeg tilføre den luft I har målt den relative luftfugtighed på, før det regner (dvs. rel. fugt = 100 %)?

Med denne mængde vand (11,88 gr vanddamp i luften) hvor meget skal luftens temperatur sænkes før det regner?

Hvornår kan disse 2 situationer opstå i virkeligheden? (temperatur sænkning eller forøgelse af mængde vanddamp i luften)

Diskussion
Er der tale om en Urban Heat Island?
Er aalborg stor nok til der kan være effekten -hvor stor en by skal det være hvor tæt er bebyggelsen

Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet var at undersøge tilstedeværelsen af urban heat effekten og dermed hvordan klimaet forandrer sig fra udkanten af byen til midtbyen ved hjælp af undersøgelse af temperatur, luftfugtighed, lufttryk og vindhastighed.

Teori
Her skal I ganske kort præsentere den eksisterende teori omkring klimaforandringer:

Hvilke parametre styrer vores klima?
Der er stor enighed om temperaturforandringer skyldes menneskets stigende udledning af drivhusgasser.

Udledningen hænger sammen med menneskenes levemåde med stor global transport, energi-landbrugs og indtrustriproduktion. Særligt CO2 er blevet meget udvidet grundet forbrændingen af fossile brændsler som kul, olie og gas som udleder store mængder CO2.

Jordens klima har altid varieret meget tidernes løb. Dette kaldes jordens naturlige cyklus, som har variationer med mellemistid og istid, Milankovitch Effekt med flere, skyldes bla. forskelle i hvor intens solstrålingen og af solens magnetfelt er, altså effekter som er udefra kommende.

På samme tid med at intensiteten af solstrålingen, og solens magnetfelt stiger. Større mængde partikler fra forurening og vulkansk aktivitet køler lidt ned, men alt i alt bidrager både pladetektonisk aktivitet, drivhusgasser, solindstråling og menneskers aktivitet til en øget temperaturstigning på jorden.

Dog kan der være tvivl om temperaturstigningerne til dels også sker pga. klimaforandringer eller fordi målestationens placering er rykket tættere på byen hvor man ved der bliver varmere.

Som årene er gået er byen nemlig blevet mere og mere udbredt, men måleplaceringen er uændret.

Parkområder er typisk markant koldere end i bymidten. Dette skyldes at der i byen er en lav albedoværdi grundet de meget sorte/grå overflader i byen som forårsages af de asfalterede veje og bebyggelse.

De asfalterede veje og bebyggelse har en svag evne til at reflektere lyset, men absorberer det i stedet . De store mængder strålingsenergi som asfalten og beton har optaget frigives i luften i nattens løb.

Herudover trænger den kortbølgede indstråling ind gennem vinduerne og varmer bygningerne op, fordi det ikke kan komme ud igen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu