Klaus Rifbjerg – Hm. | Analyse

Indledning
Dette er en analyse af Klaus Rifbjergs novelle ” Hm.” der er taget ud af novellesamlingen ” Og andre historier” fra 1964. I løbet af denne analyse vil jeg præsentere novellens forfatter, lave en indre og en ydre personkarakteristik af novellens vigtigste personer.

Dernæst vil jeg karakterisere hovedpersonens forhold til sin kone, analysere tankeprocessen hovedpersonen gennemgår fra start til slut. Jeg vil fortolke nogen af forfatterens ord, undersøge hvad novellens tema er og til sidst fortolke hvad forfatteren vil udtrykke med novellen.

Uddrag
Kendetegnet ved Klaus Rifbjergs skrivestil er, at den bærer en del præg af hans beskrivende billedsprog og rige erindringsevne. Man vil som læser føle sig involveret i fortællingen eller spejle sig i hans værker. Rifbjerg var en samfundsprovokatør, og havde en tendens til at være provokerende og at bringe sig selv i centrum.

I novellen møder vi 4 personer. Jeg har valgt kun at karakterisere 3 af dem, da jeg ikke synes at den sidste person, Gregers, er relevant for min analyse.

Hovedpersonen i indledningen selv vakler mellem der er tale om et trekant – eller firkantsdrama. ” Han prøvede nøgternt at gøre forholdet op for sig selv. Hm, hm. Der var hensyn at tage til tre sider – næh, fire: Hulda, Gregers, Eva og så ham selv. ” , dette er dog hovedpersonen selv han er ved at glemme.

Hovedpersonens ydre personkarakteristik er næsten ikke oplyst, selv ikke navnet bliver nævnt, så det er op til læseren selv at sætte et ansigt på ham. ”En sport han ikke havde drevet i mange år og som nu vanskeliggjordes af en temmelig stiv ryg og deres fælles størrelse” er forfatterens beskrivelse af hovedpersonens forhold til sex, hvilket giver mig et indtryk af, at han er oppe i alderen og overvægtig.

Han har skræntende helbredsproblemer, hvilket også er et tegn på alderdom.

”Han kunne godt lide, at folk skulle have indtryk af, at han havde magten over tingene” , fortæller lidt om, at han er arrogant, men det at han har brug for, at fremstå som noget han ikke er og selviscenesætter sig selv og sit liv, giver mig også indtrykket af, at han har nogle mindreværdskomplekser, og at han måske ikke hviler lige så meget i sig selv, som han fremstår som at gøre.

Han lytter til respekterede folks holdninger, og gør deres meninger til sine egne. Man kan i novellen godt have indtryk af, at hovedpersonen som hovedregel er kold og kynisk, men på et tidspunkt i novellen nævnes ”

Han slog hende en gang i mellem og hun så afmægtig på ham og græd uden en lyd, men bagefter fik han de frygteligste skyldfølelser og var god og taknemlig i flere dage.” , som fortæller os læsere, at hovedpersonen også kan have en samvittighed og en skyldfølelse.

Forfatterens beskrivelse af hovedpersonens handlinger har også givet mig et indtryk af, at hovedpersonen er meget egocentreret da ingen af hans handlinger, i følge ham, er forkerte og at han skal fremstå som værende ” perfekt”.

Hovedpersonen nævner i novellen udtrykket ”Hm.” adskillige gange. Forfatteren bruger ”Hm.” til at indikere, at novellens hovedperson er i gang med en overvejelse, eller er i tvivl om noget.

Sproget er meget hverdagsrelaterende, beskrivende og billedsprog er ofte brugt, da man under hele læseoplevelsen, har en ide om, hvordan det ville have set ud i en film. Altså scener spillende i hovedet, i mens man læser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu