Indholdsfortegnelse
Resume Frække Jensen
Resume
Fortæller
Komposition:
Tid
Bagudsyn/fortalt tid: side 1, linje 16

Personkarakteristik/relationer:
- Relationerne mellem børnene og frække jensen:
Frække Jensen:
Hvem udnytter hvem og til hvilken fordel?
Hvorfor vælger jeg-personen at indmelde Jensen til politiet, når han selv har været en del af en lignende situation med Jensen?

- Miljø
- tema og budskab
- perspektivering
- Hele novellen slutter med, at fortælleren afslutter sin beretning, og der står i teksten:

Noter
- Analysespørgsmål

Uddrag
Resume Frække Jensen
Novellen handler i store træk om en gruppe drenge, som bliver “misbrugt” af den såkaldte ”Frække Jensen”.

Drengene virker ikke særlig gamle. Derudover er det ikke kun en gruppe drenge, som bliver udsat for dette, men flere grupper.

Måden hvorpå disse drenge har kendskab til Frække Jensen er deres interesse for radioudstyr. Vi starter med at følge den voksne mand

som sidder hjemme i sin lejlighed og skal til at skrive en genfortælling af hans specielle oplevelse da han var mindreårig.

Novellen foregår både i nutiden samt i fortiden. Novellen strækker sig over et par timer i nutiden, og i flashbacket strækker den sig ca. over flere dage.

Hele flashbacket foregår i Jensens baglokale i hans butik. Ud over at der er radio reparation i baglokalet foregår der også andre ting.

Det er her misbruget foregik, men de var usikre på om det var dem der misbrugte ham eller ham der misbrugte dem.

Resume
Frække jensen er en novelle om en unavngiven person der kigger tilbage på en episode i hans ungdom.

Han fortæller om frække Jensen, der havde en lille radiobutik i et kælderlokale. Frække jensen tager drengen med ud i baglokalet og lader dem se pornobilleder og indgår aftaler hvor begge parter udnytter hinanden.

En dag går rygtet at Jensen har frække billeder, og fortælleren vil gerne se dem, men de andre drenge vil ikke lade ham se dem pga. hans alder.

Han får så på et tidspunkt alligevel billeder at se, han beslutter sig til den næste dag at opsøge Jensen for at spørge, om han har flere billeder.

Næste dag går han hen til Jensen, men da han kommer derhen er det første lokale tomt, han står lidt og venter på ham, men der kommer ikke nogen.