Indledning
I dag er skilsmisse en meget almen ting. I Danmark i 2020 var der 48%, som valgte en skilsmisse. Det er altså næsten halvdelen af alle Danmarks ægteskaber.

Skilsmisse er en meget svær og hård beslutning, idet man skal overveje en masse ting. Hvem skal have hvad? Hvad gør vi deleordningen af børnene?

Hvordan mon børnene reagerer? - Man gør sig en masse tanker, inden man tager den hel store beslutning.

Nogle gange er det en fælles beslutning, andre gange er det kun den ene part, der ønsker skilsmisse. Uanset hvad følger en masse konsekvenser ved en beslutning om skilsmisse.

Klaus Risbjerg skildrer i sit uddrag af romanen Joker fra 1979 et tidligere ægtepar, som havde en del op- og nedture.

Uddrag
Jeremias til Kirstens attitude og væremåde. Jeremias og Kirsten bliver afbrudt af sønnen Peter, som kommer ind, kigger på faderen og går. Kort efter dette forlader Jeremias lejligheden igen.

Klaus Rifbjergs uddrag starter in medias res og er fortalt af en implicit tredjepersonsfortæller. Fortælleren er personbundet til Jeremias, da Jeremias tanker og følelser bliver tilkendegivet, hvilket tyder på en indre synsvinkel.

I modsætning til Jeremias har læseren kun adgang til Kirstens tanker og følelser gennem Jeremias. Idet fortælleren er personbundet til Jeremias, har man som læser mulighed for at identificere sig med ham og selve situationen, han er i.

Som læser er man dog nødsaget til selv at fortolke tingene, idet vi ser tingene fra Jeremias’ perspektiv. Samtidig er man nødsaget til at tage det hele med et gran salt, da det netop er Jeremias’ perspektiv, og det er tydeligt, at han er såret.

Vi må altså selv tolke, hvordan Kirsten befinder sig i selve situationen, samt finde grundlaget for, hvorfor Jeremias og Kirsten endte ud i en skilsmisse.

Fortælleren fungerer også som ”fluen på væggen”, idet fortælleren beskriver skjulte iagttagelser. Ser man på denne beskrivelse: ”Hun blev lidt blegere.

Eller også var det solen, der gik om bag en sky - eller de nye gardiner” (s. 2, l. 69-70) - så er dette en beskrivelse udefra, som ikke involverer følelser eller tanker.

Jeremias er hovedpersonen i Klaus Rifbjergs uddrag af romanen Joker. Han arbejder til dagligt med skriveteknikken New Journalism, hvilket skinner igennem i Jeremias handlinger og tanker.

Ser man bl.a. på situationen, hvor Jeremias har ringet på ringeklokken til Kirstens lejlighed, åbner hun ikke første gang. Han begynder derfor at reflektere over, hvordan han kan indlede deres samtale med ”Nå, du var nok på lokum.” (S. 2, l. 42).