Indholdsfortegnelse
Hvem er Klaus Rifbjerg

Forståelse, analyse og fortolkning af digtet
1. Hvad er dit første indtryk af stemningen i teksten? Hvad undrer du dig over i digtet? Er der noget, der er svært ved at læse digtet? Prøv at forklare dine iagttagelser: Hvad er det, der giver teksten dens særlige præg?

2. Beskriv digtets indhold: Er der en handling – eller er det en tankerække?

3. Digtet kan læses på både et konkret og et overført plan. Giv en grundig karakteristik af det lyriske jeg ved hjælp af citater fra teksten. Hvem eller hvad er digtets jeg på det konkrete plan – og på det overførte/generelle plan?

4. Hvordan beskrives badeværelset, som digtets jeg helt konkret befinder sig i? Hvis man skal prøve at fortolke beskrivelsen af badeværelset på et overført plan, hvad er det så for et syn, der formidles om den verden, som jeget befinder sig i?

5. I digtets afsluttende vers lyder det således: "Træd et skridt tilbage/ og mærk mig det sidste sekund, / før du som en brølende bue/ slynges bagover mod den tørre lyd/ der fremkommer/ når kraniet møder karrets kant." Diskuter: Hvem er det, digtets jeg henvender sig til – hvem er digtets du?

6. Digtet er fyldt af ord, som vi kender fra hverdagen. Hvilke hverdagsord er integreret i digtet? Selv om digtet bruger hverdagsord, er man dog ikke i tvivl om, at teksten hører til genren lyrik: Find eksempler på brug af sproglige vendinger og ord i nye og overraskende sammensætninger. Find også eksempler på billedsprog og metaforer i digtet. Giv desuden eksempler på brugen af bogstavrim, og diskuter, hvilken effekt de har i teksten.
- Hverdagsord:
- Sproglige vendinger og nye ord/overraskende sammensætninger:
- Billedsprog:
- Bogstavrim og deres effekt:

7. Giv et bud på en samlet fortolkning af digtet, hvor du både inddrager digtets indhold, form og titel.

8. Digtet indgår i digtsamlingen Konfrontation fra 1960. Hvad er det, Ribjerg vil konfrontere læseren med? Er der elementer i teksten, der peger på modernisme? Genlæs evt. afsnittet om konfrontationsmodernismen.

Uddrag
Hvem er Klaus Rifbjerg
Klaus Rifbjerg var en dansk forfatter. Han voksede op på 1930’ernes Amager.

Han debuterede i 1956 med digtsamlingen Under Vejr med mig selv. Klaus Rifbjerg, populært kaldet Store Klaus, var kendt for ofte at berette om sit eget barndomsliv. I 1976 var han med til at åbne gourmetrestrestauranten Kong Hans Kælder.

Forståelse, analyse og fortolkning af digtet
1. Hvad er dit første indtryk af stemningen i teksten? Hvad undrer du dig over i digtet? Er der noget, der er svært ved at læse digtet? Prøv at forklare dine iagttagelser: Hvad er det, der giver teksten dens særlige præg?

Ved første indskydelse ser man at digtet er personlig gjort altså der står ofte jeg eller mig i digtet som man ved første indskydelse tror er et rigtigt menneske.

Efterhånden som man læser videre undre man sig over handlinger omkring denne genstand herunder fx “løftes op af hænder” eller “ jeg formerer mig mellem hænderne og vandet” her begynder det at gå op for en at der nok ikke er tale om et rigtigt menneske men mere end genstand.

2. Beskriv digtets indhold: Er der en handling – eller er det en tankerække?
Det handler om at være en håndsæbe på et badeværelse. Overskriften hedder ’livet i badeværelset’ og det passer godt til selve handlingen i digtet eftersom man skal opfatte ham som en håndsæbe som står og blive brugt.

Der er dog ingen handling i dette digt eftersom det mere bare er en tankerække og en fantasi og ikke virkelighed.

3. Digtet kan læses på både et konkret og et overført plan. Giv en grundig karakteristik af det lyriske jeg ved hjælp af citater fra teksten. Hvem eller hvad er digtets jeg på det konkrete plan – og på det overførte/generelle plan?

På konkret plan læser man det som en person.
På det overførte plan, så læser denne tekst som en sæbe, her for sæben en sjæl og man for dermed et indblik i sæbens liv.

Det lyriske jeg kommer til udtryk i dette digt, idet sæben er digtets fortæller. Sæben fortæller om sit liv, på badeværelset.