Kina vil blive hegemon | Samfundsfag | 10 i Karakter

Opgavebeskrivelse
Diskuter hvorvidt Kina vil blive hegemon i det internationale system inden for de næste årtier på bekostning af USA

Indledning
Du skal i besvarelsen inddrage viden om teorier i international politik, pointer fra undersøgelsesopgaven SA 2.6 SA Kina som stormagt og bilag 2 neden for.

Det centrale i opgaveformuleringen er at diskutere, hvorvidt Kina vil blive hegemon i det internationale system inden for de næste årtier på bekostning af USA.

I denne opgave vil jeg derfor diskutere, hvad der af det vedlagte bilag A2, og med viden om teorier i international politik og pointer fra undersøgelsesopgaven ”Kina som stormagt”

kan udledes om, hvorvidt Kina kan blive ny hegemon. Først vil jeg se på, hvordan idealisterne ser på USA position i denne debat.

Indholdsfortegnelse
Opgaveformulering

Uddrag
Helt modsat ser realisterne på dette. En realist er helt grundlæggende en person, der baserer sine valg på virkeligheden.

I international politik er det en, der grundlæggende ser international politik som konstant præget af magtkampe og magtbalance, og hvor fremskridt sker meget langsomt.

En krig vil på nuværende tidspunkt være til USA’s fordel. De er stadig det land, som årligt bruger flest penge på militæreudgifter

men USA bliver presset fra flere forskellige fronter, som også vil være med i magtkampen om at blive enten endnu en supermagt eller vil vælte USA af tronen og blive hegemon, heriblandt Kina.

Dette beskrives også i bilag A2. Kina, er en voksende magt internationalt, og hvordan vil USA reagere på det? Realisterne vil tænke, at krig er uundgåeligt.

De mener nemlig, at kun hvis USA har et overlegent militær vil de kunne fastholde positionen som hegemon.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu