Katalase | Biologirapport | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
-Formål 2
-Teori og hypotese 2
-Materialeliste 2-3
-Fremgangsmåde 3
-Resultater 3
-Beregninger 3
-Diskussion 4
-Konklusion 4

Uddrag
Formål
Formålet ved at lave dette forsøg var at vise effekten pH har på katalases aktivitet.

Teori
Enzymer er proteiner der kan spalte og samle stoffer. Enzymer er en biokemisk katalysator, det vil sige at det kan fremme kemiske processer uden selv at være en del af processen.

Formålet af at have et enzym til at fremme en proces er ikke kun for få processen til at forløbe hurtigere, men også for at spare på energi.

Der bliver nemlig også sparret på energi når et enzym bliver brugt, som katalysator da reaktionen uden enzymet ville have forbrugt meget mere energi end reaktionen med enzymet I den proces de skal fremme er der et eller flere stoffer der skal laves om til produkter

de stoffer kaldes substrater. Når en proces skal forløbe ved hjælp af et enzym, vil substratet komme ind på enzymets aktive center. Dette aktive center er det område hvor enzymet vil udføre processen der skal ske.

Enzymer er specialister, det betyder at de kun kan fremme en proces og ikke kan påvirke andre processer end den enzymet er specialiserede i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu