Indledning
Den 20. marts 2003 påbegyndte amerikanske tropper deres angreb i Irak . Grundlaget for den intensive invasion og den senere besættelse af landet var

at den daværende leder af landet, Saddam Hussein, efter sigende truede verdensfreden idet, at hans regime havde stor kontakt med terroristgruppen Al-Qaeda, og at han i landet husede atomvåben samt et derudover voksende våbenarsenal.

Dog blev og eller er der ikke fundet spor af disse våben. I FN var der ikke flertal for krig mod Irak, og den blev således altså gennemført trods man ikke havde FN-mandat, men støtte fra Australien, Storbritannien og Danmark.

Danmark deltog i krigen trods et snævert flertal i regeringen. Det har siden da vist sig, at begrundelsen for, at gå i krig ikke holdte stik idet

man ikke fandt en forbindelse mellem AL-Qaeda og Saddam Hussein, samt at man ikke fandt de ødelæggelsesvåben, der efter sigende var i landet, og krigen er efterfølgende blevet kritiseret og debatteret, og bliver det stadig i dag.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Metode
Redegørelse for Irakkrigens Forløb
Analyse Af Danmarks Årsager Til Deltagelsen
Vurdering Af Hvad Danmark Kunne Have Gjort for, at Undgå Skandalen
Konklusion
Kildeliste
Førstehåndskilder
Avisartikler
Internetdokumenter
Bøger

Uddrag
Krigsmulighederne mod Irak blev bragt på bane af USA’s daværende præsident George W. Bush på baggrund af angrebene på New York og Washington den 11. september 2001.

Dette fik præsidenten til at varsle krig mod terror. Dog ikke kun henvendt mod terrorister, men også mod hele regimer, der støttede, eller var i forbindelse med terrorister.

Inden den endelige beslutning om Danmarks deltagelse i Irak krigen, var der en folkelig og politisk debat, hvor også en vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste blev inddraget, som blandt andet lyder på:

”Irak vurderes at råde over færdige kemiske og biologiske kampstoffer og at have evnen til at fremføre disse (…)” .

Her bestemte VK-regeringen, trods snævert flertal, at Danmark skulle deltage i krigen . Herefter er de fra mange sider blevet beskyldt for, at deltage i en folkeretslig ulovlig krig.

Endvidere har flere af de politiker, der stemte for krigsdeltagelsen, anklaget VK-regeringen for, at have fejlinformeret både dem og den danske befolkning med det formål, at opnå en større opbakning til beslutningen om krigsdeltagelsen.

Den 21. marts 2003, trods det snævre flertal i folketinget, blev det besluttet at Danmark skulle kontribuere til den amerikanske-britiske invasion i Irak.

Et mindre hold forbindelsesofficerer og medicinsk personale samt korvetten Olfert Fischer og ubåden Sælen blev inddraget i invasionens tidlige faser.

Hensigten med Danmarks tilstedeværelse i krigen var i højere grad, at udbrede værdier, såsom frihed, demokrati og menneskerettigheder.

Dette kom til at have en afsmittende effekt på den brede danske sikkerheds- og udenrigspolitik idet, der i de seneste år af krigen kom et nyt fokuspunkt hos den danske regering, der gik ud på, at udbrede liberal-demokratiske ”vestlige værdier” .

Fra 2007 begyndte Danmark at trække sine kampdygtige soldater ud af landet, og i stedet sende mindre hold af rådgivere til Irak for, at hjælpe til med genopbygning af Irak og deriblandt opbygge irakiske sikkerhedstyrker og politi.

Danmark havde fra afslutningen af krigen stationeret omkring 500 soldater i Irak, som var placeret i den danske militærlejr ”Camp Dannevang”, nær Basra i det sydlige Irak. De sidste danske soldater forlod Irak i slutningen af 2011 .

Ikke længe efter krigens afslutning afsatte den danske regering 350 millioner kroner til nødhjælp og genopbygningen af Irak . Efterfølgende har Danmark afsat midler af flere omgange til, at vedligeholde genopbygningen og den humanitære bistandshjælp.

Alt i alt har Danmark i perioden 2003 til 2010 bidraget med 895 millioner kroner til netop genopbygning og humanitær bistand.

Bidragene blev fordelt mellem flere danske nødhjælpsorganisationer, det danske forsvars humanitære opgaver, samt FN- og internationale organisationer .