Levende Byrum | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Forord 1
Indledning 4
- Hvad er casen? 4
- Hvad er et byrum 4
- Hvem er Jan Gehl 4
Registrering af Byrum 5
Lokalt Byrum 5
- Villaen 6
- Haven 7
Analyse af lokalt byrum 8
- Nærområde 8
- Støj i byrummet 8
- Beskyttelse mod/nydelse af vejr 9
- Aktivitetsniveau 9
- Lys 10
- Sikkerhed 10
Byrum til sammenligning 11
- Zoner 11
- Zone 1 11
- Zone 2 11
- Zone 3 12
Analyse af byrum til sammenligning 12
- Nærområde 12
- Støj i byrummet 12
- Beskyttelse mod/nydelse af vejr 13
- Aktivitetsniveau 14
- Lys 14
- Sikkerhed 14
Sammenligning af byrum 14
- Problemer 14
- Aktivitetshuset Olsbækken 14
- Folkeparken 14
- Hvad kan ændres 14
- Aktivitetshuset Olsbækken 15
- Folkeparken 15
Problemformulering 15
Idegenerering 15
- Moodboard 15
- Mindmap 16
Idéer beskrevet kort 17
- Minibar 17
- Bålhytte 17
- Sportsareal 17
- Lille amfiteater 17
- Indendørs ungdomscafé 17
- Skitsering 17
- Minibar 17
- Bålhytte 18
- Sportsareal 18
- Lille amfiteater 18
- Indendørs ungdomscafé 19
- Kravmatrix 19
- krav 19
- Vedligeholdelsesfri 20
- Attraktivitet for unge 20
- Sikkerhed 20
- Observationer 20
- Udformning 20
- SWOT-analyse 20
- Observationer 21
- Udvælgelse af komponent 22
- Udformning af krav til barstol 22
- Miljøvenlig 22
- Udendørs 22
- Holdbar 22
- Stabil 23
- Behagelig 23
- Udformning af barstol 23
- Materiale 23
- Konstruktion 23
- Skitsering af barstol 23
- Mål 24
- Stykliste 24
Realisering 25
- Process 25
- Evaluering 28
Konklusion 29
Bilag 29
- Bilag 1 29
- Bilag 2 30
- Bilag 3 30

Uddrag
Hvad er casen?
I forløbet skal vi arbejde med optimering/genoplivelse af byrum samt registrering af et byrum. Dette kommer til at ske ved hjælp af Jan Gehl’s kriterier for byrum.

Formålet ved denne SRC er indlæring af arbejde med byrum, med tilhørende relevante diagrammer og tegninger inden for emnet.

Hvad er et byrum
Et byrum er det mellemrum som opstår mellem husene i en by. Heri indgår gader, veje, pladser, parker og alle steder hvor mennesker opholder sig.

I et godt byrum kan fællesskaber mødes og folk være sammen i et sikkert og rart miljø med både attraktivitet og funktionalitet.

Der er ligeså plads til alle og deres individuelle eller fælles aktiviteter som kan i visse tilfælde være centreret om en eller flere funktioner i byrummet. Et byrum er altså et fællesareal hvor alle har lyst til at være, og der er plads til at være og gøre hvad man vil.

Hvem er Jan Gehl
- Jan Gehl er en prisbelønnet arkitekt som, gennem sit arbejdsliv, har haft stort fokus på hvilke kriterier der skal værdisættes for at danne et gennemført byrum. Disse kriterier er som følger:

---

Oprindeligt var haveanlægget langt større end det er i dag, og bækken Olsbækken, som gennemløber området og haven, var en del af landskabet.

Siden er haven delvist blevet udstykket til parcelhuse, og Olsbækken er privat på visse strækninger. Bækken fremtræder stadig slynget som det oprindelige løb, noget man typisk ser i større romantisk prægede haveanlæg.

I haven findes der et asfalteret sti system til gående samt bænke i forskellige dele af parken. Da olsbækken gennemløber haven er der blevet bygget en lille gangbro over for at give adgang til havens nordvestlige hjørne. Haven er fyldt af store fyr-, eg-, og kastanjetræer.

Med denne større bevoksning kan der lige så findes buske af forskellige sorter som alle udspringer i forårs- eller sommertiden. I haven kan der findes 2 små hytter eller huse hvoraf det ene bruges til opbevaring og det andet står tomt.

---

Da området består af skovareal er der læ og skygge inde ved hovedparten af gangarealerne. Ved nedbør kan villaen benyttes til læ fra oven og stærke vinde.

Hvis vejret er nydeligt kan man altid gå ud i det åbne landskab på stranden, hvor man endda kan bade ved den nærliggende badebro. Solens bane om byrummet ses på illustrationen herunder.

Byrummet har generelt massere af¨sol ved den sydlige side da der ikke er nogen høj vegetation eller bebyggelse på stranden i denne retning. Resten af området ligger dog i skygge da der er høje træer som spreder skygge over området.

Villaen har et midterparti bestående hovedsageligt af glas, og resten af bebyggelsen har ligeså en stor mængde vinduer, så der er ingen mangel på naturligt indfald af dagslys

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu