Indholdsfortegnelse
Værdikædeanalyse
Værdikædeanalyse for en handelsvirksomhed
- Indkøb og lager:
- Marketing:
- Salg og service:
Omverdensmodellen
Den afhængige omverden (Nærmiljøet)
- Kunder:
- Leverandører:
- Konkurrenter:
KSF
- Impulskøb
- Udfordring:
- Løsningsforslag 1:
- Løsningsforslag 2:

Uddrag
Normal har nogle såkaldte indkøbere, som bestemmer hvilke produkter der skal købes ind, som kommer på deres centrallager. Derudover står de også for aftaler omkring pris og mængde.

For at kunden for den bedste og mest unik oplevelse når de handler i Normal, sørger Normal for at have det der trender lige nu og primært, hvad kunden bedst kan lide. Normal lægger også et stort ansvar i at der kommer de nyeste produkter på hylderne.

De indkøbere som normal har styre også hvilke varer fra lageret som skal til hvilke butikker.

Normal omtaler sig selv som om de udfører godt købmandskab altså det vil sige at de holder priserne så lave som muligt på deres produkter . Grunden til de har lov til det er at Normal køber dem ind, hvor det er billigst for dem.

---

Ifølge Kommerciel direktør, Susanne Hounsgaard mener hun selv at den del af værdikæden, indtil kunderne køber produktet skal være fuldstændig usynligt, fordi det giver en troværdighed til de har styr på tingene.

Det vil altså sige indtil salget er sket og servicen skal ydes, prøver normal at holde sig tilbage, og ikke give for mange informationer ud til kunden.

Som sagt tidligere er målet med normal at give kunden en unik oplevelse, med nye trendende produkter hele tiden. Normal behandler deres kunder mest respekt og som gæster, så de for en positiv oplevelse, og for lyst til at komme tilbage.

Normal har deres helt egen koncept når det gælder indretning af butikken og de sætter deres varer helt specielt op.

Måden normal gør det på er at man skal igennem hele butikken af produkterne før man kan komme ud, det skaber en oplevelse for kunderne. Det betyder også at kunderne vil være i butikken i meget længere tid.