Opgavebeskrivelse
Delmål:
Hvilken påvirkning har fake news på vores viden?
Hvordan får de sociale medier så meget at vide om os?
Hvad er Cambridge analytica skandalen?
Hvilken konsekvenser har de sociale medier på den politiske magt?
Opgaveformulering (skrives nedenfor, på bagsiden eller på vedhæftet ark):
Der ønskes en redegørelse for Cambridge analytica skandalen og begrebet ”fake news” Der ønskes i analysen en diskussion af sociale mediers betydning i moderene politik. Der ønskes en perspektivering til et selvvalgt partis mediestrategi.

Problemformulering
Hvilken påvirkning har de sociale medier på den politiske magt?

Indledning
Jeg har valgt at skrive om de sociale medier og deres sammenhæng med den politiske magt. Emnet er interresant, fordi de sociale medier er ved at forandre vores verden og medierne bliver kaldt den fjerde statsmagt. De sociale medier er en stor platform for både politikkere og deres såkaldte “Fake News”.

Jeg synes det er et virkeligt spændende emne, og et emne som kan forbedre mit faglige niveau og udvide min viden. Det er noget, som jeg vil gerne lære mere om, siden f.eks valget i USA er meget populært nu, og begge kandidater bruger sociale medier, for at få opmærksomhen.

I denne opgave vil jeg forklare hvad begrebet “Fake News” betyder, og hvilken påvirkning Fake News har på vores viden. Jeg vil også komme ind på Cambridge analytica skandalen.

Jeg vil forklare, hvad selve skandalen handlede om, og hvilke konsekvenser den medførte. Senere i opgaven vil jeg analysere de sociale mediers betydning i moderne politik.

Jeg vil slutte af med en konklusion og svaret på min problemstilling “Hvilken påvirkning har de sociale medier på den politiske magt?” I denne opgave vil jeg set meget fokus på hvordan det er i USA og deres politikkere.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering
Side 3
Indlegning
Side 4
Hvad betyder begrebet “Fake News”?
Side 4 og 5
Hvilken påvirkning har Fake News på vores viden?
Side 5
Hvad var Cambridge analytica skandalen og hvad var konsekvenserne?
Side 5 og 6
Analyse
Hvordan bruger politikkerne de sociale medier og hvad til?
Side 6 og 7
Hvad er de positive ting ved, at politikkere bruger sociale medier?
Side 6
Hvad er de negative ting ved, at politikkere bruger sociale medier?
Side 6
Hvad er betydning af sociale medier i moderne politik og hvad synes folket? Side 7 og 8
Konklusion
Side 8
Kildeliste
Side 9 og 10
Bilag
Side 11

Uddrag
I løbet af de sidste par årtier har den politiske scene skiftet meget. I denne overgang har internettet spillet en vigtig rolle. Specifikt er sociale platforme faktisk en ægte styrke i politiske korstog og i den måde, folk ser på problemer.

Mere end 900 millioner mennesker i verden er for nylig blevet medlemmer af Facebook-netværket, mens Twitter har i alt mere end 500 millioner brugere.

Disse platforme, med denne enorme udvikling, giver både mennesker og politikere mulighed for at engagere sig i politiske diskussioner eller offentligt dele politisk indhold. Det siges, at amerikanske politikere har en førende rolle, og Barack Obamas aktive brug af sociale medier i hans sidste valgkampagne var et godt eksempel på dette.

Politikkere bruger sociale medier, til at reklamere for deres kampagne eller til at få ordet ud, at folket skal stemme.

Ofte bruger politikkere også de sociale medier, for at gøre det andet parti til grin, sprede falske nyheder eller propoganda.

Reklamer og beskeder målrettes så de når det rigtige publikum i reklamebranchen. Politikere og deres “spindoktorer” , der er i valgkamp, er i stand til at planlægge deres kampagner i de sociale mediers æra. De kan nu skræddersy deres budskaber, hvis en kandidat ønsker at hendevende sig til kvinder, universitetsstuderende, ældre borgere, latinamerikanere eller andre vælgere.

Lidt ligesom Facebooks-marketingfolk er i stand til at bruge analyser og målrettede annoncer, bør kandidater gøre det samme.