Indledning
Straks fra starten af middelalderen begyndte opbygningen af en kirkelig magt, som blev en integreret del af det feudale system.

Kongemagten var helt bevidst om, hvor vigtigt det var at stå på god fod med de kirkelige myndigheder. Landet blev opdelt i otte bispedømmer, og i hver bispeby blev der bygget en domkirke.

Indholdsfortegnelse
Klostrene

Kirken som åndelig og verdslig magt

Romansk og gotisk stil

Uddrag
I stort set alle danske købstæder har der været mindst ét kloster. De fleste er nu revet med, men byer som Ribe og Helsingør har stadig storslåede klosteranlæg.

I klostrene levede munkene et strengt, regelbundet liv. “Bed og arbejd” var det overordnede princip. Dagen var struktureret ud fra tidebønnerne:

Der blev bedt syv gange i løbet af dagen og én gang om natten. Imellem bønnerne var der tid til fysisk arbejde eller læsning og skrivning.

Ved optagelsen i klostret forpligtede munkene sig til at overholde de tre klosterløfter: lydighed, fattigdom og kyskhed, dvs. seksuel afholdenhed.

I klostrene måtte der ikke spises kød fra firfodede dyr, og munkene havde lange og hårde fasteperioder.

Nonneklostre fandtes også, men fælles for klostrene var, at beboerne ofte var modne mennesker. Mange gik først i kloster som enker eller enkemænd. Kun relativt få kom i kloster fra den tidlige ungdom.