Problemformulering
Hvorfor har nogle lande opnået stabil økonomisk vækst og høj HDI-indeks, når andre lande i samme verdens konjunktur ikke har? (Case.... Danmark, Tibet og Syrien).

Indledning
Danmark, Syrien og Tibet er alle lande som specielt er karakteriseret af deres grænser, Danmark fordi dens grænser bestå af en så lille del af EU’s grænser at Danmarks relative magt umiddelbart skulle forbløffe en, Syrien fordi deres grænser, i deres seneste konflikt konstant har ændret sig og Tibet fordi regionen engang var sin egen nationalstat og ikke længere er.

I en verden hvor lande er så forskellige, at man umiddelbart kan have svært ved at tro det, undrer jeg mig over hvorfor disse lande er så forskellige som de er.

Jeg undrer mig over, om der findes et forhold mellem HDI og BNP-vækst og til sidst undrer jeg mig også over, hvad der karakteriserer et land med stabil vækst og god HDI, i modsætning til et land med ustabil vækst og dårlig HDI.

Indholdsfortegnelse
IØ-synopsis: Grænser/ ikke grænser....................................................................................................... 1
Grænser/ ikke grænser - Økonomisk vækst, HDI og Erhvervsstruktur..........Fejl! Der er ikke defineret et
bogmærke.
Problemformulering........................................................ Fejl! Der er ikke defineret et bogmærke.
Resume ............................................................................................................................................... 2
Refleksioner over eksamensprojekt...................................... Fejl! Der er ikke defineret et bogmærke. Indledning ........................................................................................................................................... 4 Metode................................................................................................................................................ 5
Redegørelse ......................................................................................................................................... 5
Analyse............................................................................. Fejl! Der er ikke defineret et bogmærke. Vurdering.......................................................................... Fejl! Der er ikke defineret et bogmærke. Konklusion.......................................................................................................................................... 7 Perspektiveringen................................................................................................................................. 7
Mundtlige oplæg..................................................................................................................................8 Kildeliste............................................................................................................................................. 9 Bilag................................................................................................................................................. 11