Integration og kulturelle forskelle | Begreber

Primær socialisering: Forældre og de nære relationer.

Sekundær socialisering: Institutionerne, skoler m.m. opdrager børnene – efter den første vigtigste påvirkning. Den påvirkning fra samfundet uden for familien, der kommer ”ovenpå” den primære socialisering.

Dobbeltsocialisering: At børn ikke kun bliver opdraget af forældre, men samtidig også i børnehaven af pædagoger. Man får forskellige input.

Tertiær socialisering: Den voksnes socialisation (f.eks. gennem arbejdsmarkedet og medier).

Norm: En regel eller ”retningslinjer” for hvordan man bør opføre sig. Skreven eller uskreven. Hvad der er acceptabelt at gøre i en bestemt gruppe/situation.

Internalisering: Optagelse og indlæring af det omgivende samfunds værdier og normer.

Rolle: Et sæt af normer.  Hvem man er i en gruppe.  F.eks. kønsroller. Den rolle skifter når det er over for venner, forældre, kæreste, i skolen osv.

Rollekonflikt: Adfærd og forventninger harmonerer ikke med hinanden.

Social sanktion: Måder at straffe/belønne hinanden for at overtræde/overholde de sociale regler (normer), f.eks. indenfor en gruppe.

Indholdsfortegnelse
Primær socialisering:
Sekundær socialisering:
Dobbeltsocialisering:
Tertiær socialisering:
Norm:
Internalisering:
Rolle:
Rollekonflikt:
Social sanktion:
Referencegruppe:
Det senmoderne samfund (kort udgave):
Kultur:
Den kulturelle kode:
Det komplekse kulturbegreb:
To typer af kultur
- Individualistisk kultur:
- Kollektivistisk kultur:
Tre typer af børneopdragelse
- Autoritær (patriarkalsk/religiøs) opdragelse:
- Demokratisk opdragelse:
- Laissez faire opdragelse:
Mainstreamkultur:
Subkultur:
Modkultur:
Strategier for opnåelse af national identitet
- Stamtavlestrategien:
- Tilvalgsstrategien:
Diskurser om indvandring i den offentlige debat
- Os/dem-diskursen:
- Den multikulturelle diskurs:
Minoritetspolitik:
- Dansker:
- Indvandrere:
- Efterkommere:
- Etniske minoriteter
Lise Togebys 3 forklaringer på kulturelle forskelle:
- Individbaserede egenskaber:
- Gruppeegenskaber:
- De institutionelle rammer:
3 identitetsformer for etniske minoritetsunge:
3 strategier etniske minoritetsunge kan benytte:
De 3 integrationsformer:
- Assimilation:
- Segregation:
- Pluralistisk integration:
De 3 samfundstyper (se udleveret skema):
Fordomme:
4 sociologiske forklaringer (teorier) om fordomme:
Medborgerskabstanken:
- Kulturel integration:
- Social integration:
- Identitetsmæssig integration:
4 dimensioner er speciel afgørende for det kollektive program:
Kriterier for vellykket integration:

Demokrati:
Diktatur (autokrati):
Styreformer:
- Demokrati:
- Autokrati (diktatur):
- Teokrati (diktatur):
Totalitære stater:
Demokrati som styreform:
Demokrati som ideologi:
Sekularisme:
Islamisme:
Menneskerettigheder:
Typer af rettigheder:
FN’s Menneskerettighedserklæring (1948):
Universalister:
Kulturrelativister:
Robert Dahl:
Den danske magtudrednings krav til et sundt demokrati:
Fordelingspolitik (gammel politik/vandret linje):
Værdipolitik (ny politik/lodret linje):

Uddrag
Minoritetspolitikken kan placeres på et spekter fra ensartethed/homogenitet hvor kravet er assimilering eller segregation (indvandrere skal fralægge sig sin oprindelige kultur eller holde den for sig selv) til mangfoldighed/pluralisme hvor der arbejdes på reel ligeret for minoritetsgrupper.

Et samfund kan dog på nogle områder have lovgivning der satser på ensartethed/homogenitet (f.eks. alle undervises på dansk i folkeskolen)

mens det på andre områder følger en mangfoldighed/pluralistisk linje (f.eks. ret til at danne privatskoler hvor indvandreres/efterkommeres oprindelige sprog og kultur har en central betydning, men hvor der også læres dansk).

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu