Indvandring fra Somalia og Libanon har præget… | Analyse

Indledning
Integration er en stor del af debatten i det danske samfund. Der er mange forskellige subjektive holdninger og meninger om, hvornår noget er integration og hvad der skal til for at skabe en vellykket integration.

Dette emne tages op i kronikken ” Indvandring fra Somalia og Libanon har præget Danmark negativt for evigt” skrevet af Pia Kjærsgaardi

som selv er medlem af dansk folkeparti, da hun skrev kronikken, tidligere folketingsmedlemii og et typisk forbillede om hvordan integration skal foregå i det højreorienteret samfund. Hun har fået bragt sin kronik i Dagbladet Information.

Uddrag
For at støtte sin hjemmel har forfatteren indført rygdækning ved at skrive ”[…] integration af mennesker fra ikkevestlige lande går den komplet modsatte vej […] ”.

Forfatteren ved at hun vil komme til at fremstå generaliserende, og dermed bruger gendrivelsen ”Og nej, man er ikke nødvendigvis u-integreret, fordi man kommer fra Somalia eller Libanon.”.

Derefter for at få modtageren til at forstå at forfatteren virkelig mener sin påstand bruger hun styrkemarkøren ” Danmark er på en række områder forandret for evigt […]”

En anden påstand som kan findes i kronikken er ”[…] den absolut primære årsag er, at de uintegrerede mennesker ganske enkelt ikke ønsker at blive danske, med alt hvad det indebærer […]”.

For dette har hun indført belægget ” Derimod ønsker de at komme hertil og tage deres nordafrikanske eller mellemøstlige kultur, religion

mandsdominerede tilgang og egoistiske livsstil med sig […]” for at støtte dette bruger hun hjemlen ”det er dem, der skal indordne og tilpasse sig os, vores liv og livsstil.”

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu