SRO – Spansk og samfundsfag | Latinamerikansk indvandring

Opgavebeskrivelse
• Redegør for latinamerikansk indvandring til USA i nyere tid. Kom både ind på indvandringens omfang og indvandrernes vilkår.

• Med udgangspunkt i nedenstående primærlitteratur ønskes en analyse og fortolkning af, hvilken rolle indvandring spiller som politisk issue i USA, og hvilke skillelinjer der er afgørende for vælgernes holdning til dette issue.

• Diskuter, hvorvidt latinamerikansk indvandring truer sammenhængskraften i det amerikanske samfund. Her inddrages både Robert Putnams begreb ”social kapital” og eksempler fra en spansksproget tekst

Indledning
Immigration har altid været et svært issue i politik, hvis der ses med et historisk overblik er alle, undtaget indianerne, immigranter. Specielt USA har altid været et yndet sted for mennesker over hele verden, afrikanere, latinoer, asiatere og europæere.

Hvert år, siden 2000, immigrerer omtrent 1.000.000 borge fra deres fødeland til USA, disse tal er legale immigranter. Når der tales om immigration, tales der sædvanligvis også om sydamerikanere som nogen af de store immigrationsstrømme til USA.

Over halvdelen af borgerne med latinamerikansk baggrunds indvandrere i USA befinder sig illegalt i landet, de arbejder i USA uden visum eller legitimation og havde krydset grænsen med ligeså bare hænder.

Helt tilbage til dengang Christopher Columbus opdagede Amerika i 1492, har mennesker fra alle steder taget på rejsen frem til USA samt en rigere og værdigere tilværelse, enter ”The American Dream”. Illustrationen om en tilværelse rigere end før, lykkeligere end nogensinde var det som tiltalte mange lande ramt af armod, hovedsageligt nabolandet Mexico.

USA har altid mødt stigende immigration fra Latinamerika, specielt fra landende Mexico, Cuba og Puerto Rico. 12,5% af USA’s befolkning er latinamerikanere, og ydereligere består 66,9%, af de 12,5%, af mexicanere.

Medfokus på indvandrende med mexicansk oprindelse vil jeg i denne skriftlig opgave redegøre for latinamerikansk indvandring i nyere tid. Derefter analyseres og tolkes denne indvandring som et politisk issue, og sluttes af med en diskussion om indvandringen truer sammenhængskraften i det amerikanske samfund.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
1. Redegørelse af latinamerikansk indvandring til USA i nyere tid. 1
1.2 Indvandreres vilkår. 3
2. Indvandrings rolle 3
2.1 Politiske issues 4
2.2 Skillelinjer 5
3. Indvandring som trussel mod sammenhængskraften i Amerika 6
3.1 Molotov con Frijolero 6
Konklusion 7
Litteratur 8
BILAG 1 10
BILAG 2 11
BILAG 3 12

Uddrag
Der er adskillige årsager til at latinamerikanere tager valget om at immigrere illegalt til USA, det begreb som er i spil kaldes push-pull effekten. Push parameteren indebære hvad der gør at de bliver ”skubbet” ud af deres hjemland, hvorfor de føler at de er blevet nød til at flygte.

Pull parameteren får synet på samfundet, hos borgerne i det pågældende land, åbnet og bredt ud så den enkelte borger eller familie får lyst til at flygte som illegal. Problemer som arbejdsløshed, lav levestandarder, korruption og fattigdom hører under push parameteren.

Positive egenskaber som politisk frihed, arbejdsgivere, gode økonomiske muligheder eller måske har man familierelationer til USA og på den måde bliver der ført det man kalder familiesammenføring. Latinos bliver positivt overrasket af USA’s mange bedrifter, det er også en vigtig faktor.

USA sammenlignet med Latinamerika er som to modsætning fra arbejdsløsheden til korruption. På bilag 1 ses graden af korruption i Mexico sammenlignet med USA, rækkefølgen går fra 0 til 100 hvor 0 er meget korrupt, og 100 er helt trosværdig. Bilag 1 viser korruption i den offentlige sekter og i politik, der er stor forskel på de to, farvede søjler.

Hvis der først fokuseres på den grønne søjle, som er USA, så ligge de godt højt og det har landet gjort siden 2012 til 2016 hvor denne statistik måler til. Ud fra dette kan der konkluderes at i årene fra 2012 til 2016 har landet stort set ikke været korrupt. Mexico derimod, som er den blå søjle, er i helt anden boldgade. I årene 2012 til 2015 har Mexico kun lige ligget over 30, og i 2016 har landet ligget på 30. At Mexico ikke engang ligger på tallene 40-50 viser hvor meget korruption der er i landet, alt fra politi, sundhedsvæsnet og ikke mindst politik. Ifølge disse tal er det forståeligt at de mange spansk talende er flygtet op til mulighedernes land.
Som følge af finanskrisen, der ramte USA i 2008, blev mængden af mexicanere, som søgte ind i landet, faldet voldsomt. I årene efter krisen ankom kun 200.000 hvert år, med stor kontrast til de to millioner der søgte ind årene får krisen. Det er primært pga. den forringede økonomi i USA, øget grænsekontrol mellem Mexico og USA, og de bedre økonomiske muligheder i Mexico.


Efter finanskrisen har antallet på mexicanere som ville trække sig fra USA steget. Efter sigende immigrations-eksperter vil denne stigning af tallet fortsætte:” So that I think the boom in undocumented migration is really over, and in fact, now is a good time to implement a legalization program because the pressure at the border is really off, no matter what the rhetoric in Washington. «, siger Douglas Massey, sociolog ved Princeton University og meddirektør i Mexican Migration Project.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!