Retorisk analyse og vurdering af ”Indvandring fra Somalia og Libanon har præget Danmark negativt

Indledning
Kronikken er Pia Kjærsgaards holdninger omkring indvandrer-situationen i landet over det seneste årti. Den er udgivet af Anders Rye Skjoldsen og publiceret af onlineavisen Informationen.
Så afsenderen er udlændingesordfører for DF Pia Kjærsgaard, men er formuleret og udgivet i samarbejde med Anders Skjoldsen.

Kronikken er udgivet under den omtalte corana-lockdown den 18. maj 2020.

Uddrag
Her hentydes der til vores økonomiske situation, samt hvorvidt vi måske er for gæstfrie. Dette er to begreber, som begge vil påvirke landet på markant. Deraf skal vi anvende den sunde fornuft, og se problemet an.
Årsagen til denne negative retning vi angiveligt skulle på vej imod, argumenteres som sagt for at være somaliernes og libanesernes skyld. Der er derfor tale om argumenttypen årsagsargument. Der argumenteres for at en ting er årsag, til at en anden ting finder sted. I dette tilfælde er indvandrerne årsag til, at landet er blevet påvirket negativt.

Pia Kjærsgaard kommer, måske ubevist, enkelte steder i teksten at anvende fejltypen at gå efter manden. Generelt i teksten fokuseres der meget på at lægge skylden over på modparten, som i dette tilfælde er de to sociale grupper.

En metode der yderligere gøres brug af, er den sproglige figur, gentagelse. I andet afsnit, ”Dansk helt inde i hjertet”, gentages der en række sætninger. Disse sætninger fremstår som en form for liste for måder hvorpå man kan kalde sig dansker.

Ordet der gentages, er at og det står som første ord gentagene gange, på denne liste.

Der er her tale om en parallel gentagelsesfigur af den årsag, at disse sætninger er ens konstrueret.