Indvandrere i Danmark | Analyse | 10 i karakter

Indledning
I denne opgave, vil jeg undersøge de østeuropæiske indvandreres påvirkning på det danske arbejdsmarked.

Først vil jeg ud fra to figurer og en tabel, analysere hvilken rolle den østeuropæiske arbejdskraft har haft på det danske arbejdsmarked og derefter vil jeg fortælle om de forskellige fordele og ulemper

der er ved den østeuropæiske arbejdskraft. Dernæst vil jeg vurdere udviklingen af tilstrømningen af den østeuropæiske arbejdskraft i den nærmere fremtid, og til slut vil jeg konkludere min besvarelse.

Indholdsfortegnelse
Indledning

1. Foretag ud fra tabel og figurer en analyse af den østeuropæiske arbejdskrafts rolle på det danske arbejdsmarked.

2. Diskuter fordele og ulemper ved indstrømningen af den østeuropæiske arbejdskraft.

3. Hvordan vil tilstrømningen af østeuropæiske arbejdskraft udvikle sig de kommende år efter din vurdering?

Konklusion

Kildeliste

Uddrag
Den tredje og sidste figur viser den østeuropæiske arbejdskraft fordelt på brancherne: Rengøring, industri, landbrug mv., sundhed/social, handel og til sidst hotel/restaurant.

Her ses det, at den branche, der er flest østeuropæiske indvandrere, der arbejder i, er rengøring. Her ligger ca 17% af arbejdskraften, i branchen rengøring, hvilket primært foregår nær hovedstaden.

Omkring 14% af østeuropæerne arbejder indenfor industri, mens 11% arbejder inden for landbrug. Arbejdskraften i disse to brancher foregår hovedsagligt på Fyn og i Jylland.

De geografiske forskelle skyldes, at der ligger store industrivirksomheder og landbrug på Fyn og i Jylland

mens der nær hovedstaden er en større befolkningstæthed og derfor ikke så store landbrug og industrivirksomheder. Dog er der en masse arbejde indenfor rengøring, social- og sundhedsvæsenet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu