IKEA | SO | 10 i karakter

Problemformulering
Redegør for verdensmål nr. 12 samt hvordan IKEA inddrager den i deres vision for fremtiden.

Definerer målgruppen for IKEAs reklamefilm; Indsatsen for klimaet starter derhjemme, og foretag en kommunikationsanalyse af reklamen med fokus på argumentation, sproglige og filmiske virkemidler.

Vurder gennemslagskraften overfor målgruppen og kom med forslag til, hvad der kan forbedres i fremtidige reklamefilm.

Indledning
Formålet med dette SO7 forløb er at kunne skildre de 17 verdensmål. Denne opgave er lavet med udgangspunkt i verdensmål nummer 12, uden et specifikt delmål.

Verdensmål nummer 12 har fokusere på at sikre bæredygtigt forbrug og produktion, hvilket der i denne opgave vil blive sat i sammenhæng med den internationale forrentningskæde IKEA.

Denne opgave vil belyse en dansk og afsætningsfaglig redegørelse, analyse og vurdering i sammenspil med et højt taksonomisk niveau.

Indholdsfortegnelse
Problemformulering 2
Indledning 3
Metode 4
Redegørelse 5
Analyse 6
Vurdering 10
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag
Verdensmål nummer 12 fokusere på ansvarligt forbrug og produktion. Ansvarligt forbrug og produktion er et af FN’s 17 verdensmål, som skal sikre en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030 .

En bæredygtig udvikling kræver at vi så hurtigt som muligt ændre vores måde at producere samt forbruge vores ressourcer og varer på.

Dette vil være med til reducere de markante fodaftryk vi allerede har sat i naturen. Virksomheder spiller også en stor rolle, for at kunne nå dette mål.

Virksomheder, industrier og forbrugere opfordres til at genbruge og reducere deres affald, for at kunne bevæge sig i en mere bæredygtig retning frem mod 2030 .

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu