Indholdsfortegnelse
Hvad er liv?

Celletyper
- Eukaryot:
- Prokaryot:
- Generelt:
- Bakterier:
- Membran:
- Skelning mellem svamp, dyr, plante og bakterier

Celledeling
- Detaljer

Meiose
1. Meiotiske deling
2. Meiotiske deling

DNA
- DNA-replikation:

Mutationer
- Kromosommutationer
- Genmutationer

Hjertet
- Hjertets kredsløb

Næringstoffer
- Kulhydrater
- Fedtstoffer
- Proteiner

Fordøjelse

Sundhed
- Insulin

Sexologi
- Kønssyygdomme
- Herpes genitalis-
- Klamydia
- Konylomer
- Syfillis
- Gonoré
- Diabetes

Mikrobiologi

Evolution

Økologi
- Fødekæder
- Kredsløb
- Vand
- Kulstof

Uddrag
Generelt:
Bag cellevæggen finder man cytoplasme
I cytoplasmen er der næringsstoffer, arvemateriale og ribosomer.

Ru ER omdanner polypeptid fra ribosomerne, til proteiner som kan bruges i kroppen og cellen.
Glat ER laver stofskifte f.eks. fosfolipider + fedtsoffer til membranen.
Golgiapparat ”pakker” Proteiner.

Bakterier:
Bakterier har kun ét kromosom (plasmid). Desuden er de haploieder, hvilket betyder at de kun har én kopi af deres DNA. Mennesker er diploider, da de både har x- og y-kromosomer.

Plasmider er små cirkulære kromosomer, som kan forvækles mellem bakterier. Via plasmider kan de overføre gener der f.eks. gør dem resistente over for antibiotika.
Indeholder ikke mitokondrier, men kan lave fotosyntese via enzymer i membranen og cytoplasmaet.

Membran:
Cellemembranen består af to lag fosfilopider. Fosfatgruppe (hydrofil) og lipider (hydrofob). Lipider vender indad mod sig selv, og Fosfatgruppen vender mod cytoplasmaet, og udad cellen. Membranen er halvgennemtrængelig (Semipermeabel).

Passiv transport kræver ikke energi
Diffusion betyder at molekyler automatisk vil fordele sig ligeligt

Diffusion sker bl.a. i lungerne når ilt overføres til blodet, fordi iltkoncentrationen er højere i lungerne. Omvendt afgiver blodet CO2 til lungerne

På membranen er der receptorer, der ”scanner” stoffer udefra, og ser om de hører til. Hvis det ses som en fjende, vil cellen udløse antistoffer (jeg er usikker). Hvis det ikke er en fjende kan cellen åbne for transportproteiner, for at lukke stoffet ind.

Faciliteret diffusion er ”gratis” diffusion der ikke koster ATP, men hjælpes af transportproteiner. Uden proteinerne, vil Osmose - lige meget vand på begge sider. Salt dræber bakterier ved konservation

---

Havmad indholer ω-3-fedtsyrer som modvirker autoimmun respons. Det anbefales ugentligt at indtage 350g
Undgå fedt rødt kød da det øger produktionen af LDL og VLDL. Kun 70 g dagligt.

Undgå fede mejeriprodukter, da også de magre har aminosyrer. 0,25-0,5 l mælk dagligt.
Vælg flydende fedtstoffer. Flydende fedtstoffer indeholder umættede fedtsyrer.

Det gælder dog ikke stegefedt, som omdannes til produkter som transfedtsyrer og stegemutagener

Mindre salt. Det øger blodtrykket.
Spar på sukker. Det mætter ikke ligesom andre kulhydrater som stivelse, hvilket leder til et for stort kalorieoptag.

Udover det optager man sukkeret for hurtigt og får højt blodtryk i kort tid, i stedet for et stabilt niveau. Store mængder leder til fedme og diabetes-2 Drik vand. Nyrerne bruger det til at udskille affaldsstoffer, og man bruger det bl.a. når man sveder