Hvad er kritiske succesfaktorer (KSF)? | Erhvervscase

Indledning
I erhvervscase spiller begrebet ”Kritiske succesfaktorer” en stor rolle i arbejdet med at identificere virksomhedens udfordringer.

Lad os starte med en kort definition af begrebet, og bagefter uddybe og forklare: Kritiske succesfaktorer betegner de forhold, der har afgørende betydning for virksomhedens fortsatte drift.

Uddrag
Kritiske succesfaktorer (KSF) er betegnelsen for et element, der er nødvendig for at en virksomhed kan opfylde sin mission.

Det er en kritisk faktor eller aktivitet som er nødven-dig for at sikre en virksomheds succes – eller bæredygtighed.

De kritiske succesfaktorer, er de aktiviteter eller forhold i virksomheden, der skal gå godt for at sikre succes for en virksomhed – eller omvendt: Hvis virksomheden fejler der, vil den tabe markedsandele.

KSF er elementer, der er afgørende for at en strategi lykkes – at målene nås. En kritisk succesfaktor driver strategien, og hvis virksomheden performer bedre her end konkurren-terne, er der større sandsynlighed for at virksomheden vinder markedsandele, eller hvad målet nu måtte være.

Virksomhedens ledelse bør spørge sig selv: 'Hvorfor vil kunderne vælge os? ". Svaret er typisk en eller flere af virksomhedens kritiske succesfaktorer!

---

Vi kan identificere virksomhedens KSF’ er fra tre forskellige kilder. Disse er:

• Virksomhedens branche.
En branche har typisk et overordnet sæt af kritiske succesfaktorer, som er afgø-rende for, om man kan få succes i branchen.

I dansk dagligvarehandel handler det fx. om at være god til indkøb og at have kapital til massiv markedsføring. For inter-netbutikker er logistik og prisfastsættelse eksempler på branchebestemt KSF’er.

• Virksomhedens overordnede strategi.
Ikke alle virksomheder i en branche vil have samme KSF’er. En virksomheds nu-værende situation i branchen dens strategi, og dens ressourcer og kapaciteter vil have indflydelse på de kritiske succesfaktorer.

Fek.s. vil en af Irmas kritiske suc-cesfaktorer være et bredt sortiment inden for økologi, som skyldes deres nichestra-tegi på det danske dagligvaremarked

• Virksomhedens omverden.
Det være sig økonomiske, teknologiske, politiske, demografiske osv. For en virk-somhed som Odder Barnevognsfabrik er det f.ex en kritisk succesfaktor at have opdateret datamateriale om antal børnefødsler på deres markeder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu