HovedForløb | Elteknink Rapport | 12 i karakter

Indledning
I denne rapport er der taget udgangspunkt i dé materialer vi har gennemgået i løbet af forløbet. Der bliver redegøres om de emner vi har været i gennem.

En af disse emner er dimensionering, dette emne spiller en stor rolle i opgaven. Derfor vil der fokuseres meget på emnet omkring dimensionering.

I rapporten er der brugt hjælpemidler så som henvisninger til DS/HD 60364, FR (fællesregulativet), DHB (Dimensionerings håndbogen), Bekendtgørelsen 1082 og Maskinsikkerhed DS/EN 60204-1.

Indholdsfortegnelse
Indledning 4
Dimensionering 4
Dimensionering af hovedledning 4
Beregning af IkMax og IkMin ved gruppe tavle 6
- IkMax 6
- Fællesregulativet oplyser til IkMax 7
- Beregningen af IkMax 7
- IkMin 8
- Fællesregulativet oplyser til IkMin 8
- Beregning af IkMin 8
Dimensionering af Gruppeafbryder til 11
Dimensionering af motor 1 12
Dimensionering af motor 2 21
Jordingssystemer 30
- TT-System 30
- TN-System 31
Udligningsforbindelser 32
Gruppetavle 32
- RCD-Afbryder 33
Gruppeafbryder med sikringer og automatafbryder 34
TRANSIENTBESKYTTELSE 35
HF-Spolen 37
Data-installation 38
Automatisk styring 39
- Styrekreds 40
- Effektkreds 41
- Kontaktoren 42
- Nødstop 43
- Sluttekontakter 43
- Brydekontakter 44
- Startkontakt 44
- Stopkontakt 45
- Tidsrelæ 45
- Termorelæet 46
- Tidsrelæ med forsinket tiltræk 46
- Danfoss stjerne / trekants relæ 46
- Transformatoren 48
- Sikkerhedsafbryder 48
- Stjerne kobling 49
- Trekant kobling 49
- Stjerne/Trekant kobling 50
- Frekvenstransformer 50
- Softstarter 50
Bilag 51
- Tabel A.52.3 51
- Tabel A.52.3 52
- Tabel C.52.1 53
- Tabel C.52.3 54
- Modstands/RL-værdiger 55
- Modstand/XL-værdier 56
- K-Faktor 57
- Diagram for Gennemslagsenergien 58
Verifikation 59

Uddrag
Dimensionering
Dimensionering er en vigtig del af elfaget, og det er fordi med sikre vi os at det kabler vi bruger ikke brande på grund af stort forbrug.

Når vi dimensionerer, dimensionerer vi ikke kun kablerne, derimod bliver der taget udgang i stort set alt fra den korrekte afbryder sikring osv.

Så da det er for at beskytte vores materialer og give dem længer levetid, er det vigtigt at man dimensionere en installation inden man går i gang.

Dimensionering af hovedledning
Vi har i opgave for at vide, at hovedledningen dimensioneres. Først og fremmest skal vi finde (IB).

Dette kan vi gøre ved at finde den størst belastede fase, så vi kan dimensionere vores hovedledning. Her er det selvfølgelig vigtigt af få fordelt belastningen så jævnt som muligt på de 3 faser. Vi kan læse i opgaven at vores undertavle bestykkes med:

1 × RCD 30mA
1 × Kombiafbryder 300mA
2 × 1P + N 10A
1 × 3P + N 10A  

---

Når vi ved den størst belast fase er, skal vi så gange den med (Uf) dette er ikke U-fase, men derimod dét vi kalder for udlignings faktor, som så er givet til 20%.

Dvs. at vores Uf er 1,2. Til sidst skal vi så gange med (Sf), som er samtidig faktor, dette regner vi med, da man i sjældne tilfælde bruger alle apparater på engang, Samtidighedsfaktoren er som regel på 50 %. Dvs. at vores Sf er 0,5.

Beregningen ser således ud:
IB=L_2*U_f*S_f→IB=30*1.2*0.5=18A

Da vores (IB) er 18A, betyder så at sikringen der sider i hovedtavlen skal være større end de 18A. Vi har så i opgaven fået at vide, at der sidder en 25A DO2 sikring i hovedtavlen, hvilket passer fint.

〖In〗_1≥I_B→25A≥18A OK
Her kan vi også tage og finde en gruppeafbryder/ Ie1.

Hvis vi kigger på side 67 i Dimensioneringshåndbog, vil vi kunne se at en tytan 2 gruppeafbryder ville være meget fint i denne tilfælde. Da man kan putte DO2 sikringer: 20A, 25A, 30A, 35A, 50A og op til 63A.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu