Indledning
Novellen Skuffet er skrevet af Herman Bang i år 1883 i takt med den litterære periode, det moderne gennembrud fandt sted. Denne analyse vil illustrere Herman Bangs brug af sprog- lige virkemidler i form at billedsprog og symbolikker. Derudover vil der blive analyseret kompositionen for novellen, samt en redegørelse for miljøet i novellen.

Jeg vil til slut foretage en fortolkning af teksten, med fokus på temaer og budskab. Dog også med henblik på en perspektivering af den litterære periode, for at skabe en overordnet fortolkning af novel- len.

Uddrag
Novellen handler om en ung mand, som spadserer ude i det dårlige vejr, langs Langelinjen møder han en herskabsvogn, hvor der sidder to kvinder, hvori hans øjne mødes med den ene, og undgås lige efter. Herefter sætter han sig på en bænk, hvor hans tanker flyver af- sted.

Hans tanker vender tilbage til et bal, hvor mødet med en ung flot dame knuger ham. Han husker tilbage på ballet, med mange beskrivelser af menneskerne der var med, men også på den specielle kvinde.

Hans ønsker at danse med kvinden, men er alt forfjamsket til at få spurgt hende. Dog havde han danset og snakket med hende til et forgående bal, men ikke nok synes han.

Damen går derefter hen og flirter med en ældre herre, hvor de senere sætter sig ind i et mere privat rum og snakker og flirter videre. Den unge mand er nu blevet træt af at danse og sætter sig ind i et privat rum, bag en palme.

Lidt efter kommer der to veninder derind uden at opdage ham, de sætter sig på den anden side af palmen og konver- sere om den ene dames flirt med den ældre mand. Hun siger tydeligt at hun forventer at se- kretæren er kommet i fortvivlelse i aften. Det bliver den unge mand ked af, også vender novellen tilbage til at han sidder på bænken i det dårlige vejr.