Indledning
Kærlighed er et komplekst begreb, men bliver i dagligtale omtalt som en varm inderlig følelse af hengivenhed og respekt over for et andet menneske.

Kærlighed er det bedste, der kan ske for et menneske, vil nogen mene. Kærlighed kan være det bedste, der er sket i ens liv, ligeså kan det også være det værste, der er sket, da kærlighed gør blind.

I Herman Bangs novelle ”Skuffet” som blev udgivet under den litterære periode i 1883, møder vi en ung mand, som ved et syn af en ung kvinde giver ham erindringer og en knugende fornemmelse om et bal, han engang deltog i.

Uddrag
Den indre komposition i novellen starter med en indledning i in medias res, da læseren starter midt i fortællingen og ikke bliver introduceret til noget.

Fortællingen starter ude fra sundet mod Langelinje, hvor vi møder manden for første gang. Novellen er traditionelt delt op med en indledning, midte og slutning

dog foregår midten som et flashback af ballet, som manden erindrer. Novellen er fortalt i datid både før, i og efter flashbacket.

Man kan som læser læse mellem linjerne, at flashbacket ikke er forgået lang tid før, da der i starten står: ”Lidt derhenne kom en ung Mand gaaende.”

Her bliver manden beskrevet som ung, hvilket han også gør i flashbacket, som ses her: ”Ubemærket henne i en Krog stod en ung Mand, der havde en paafaldende Lighed med ham, vi traf på Langelinje for lidt tid siden.”

Dette tyder på, at fortællingen ikke strækker sig over flere år. Indledningen foregår ved Langelinje, hvor vi som læsere bliver mødt af manden, som er novellens hovedperson.

På hans gåtur bliver han mødt af en herskabsvogn med to damer siddende i, en yngre og en ældre dame. Den yngre dame mødte tilfældigvis mandens blik, hvilket resulterede i flashbacket.

Flashbacket er midten af fortællingen, som udspiller sig til et bal manden engang gæstede til. Denne del er det bærende for handlingen og hvor vi lærer manden bedre at kende og de vigtige relationer for fortællingen.

Til dette bal hører vi om den kvinde, som han beundrede og var hovedløst forelsket i. Mandens første forelskelse blev også hans første skuffelse, som man hører sidst i flashbacket.

Derefter kommer vi til slutningen, hvor vi bliver ført tilbage til nutiden på langelinje, da manden sidder her endnu og har genlevet sin første skuffelse.

I novellen møder vi de vigtige karakterer for fortællingen, nemlig ”manden” og ”damen”, som også bliver omtalt ”han” og ”hun” gennem fortællingen.