Indledning
Novellen Skuffet er skrevet af Herman Bang i år 1883 i takt med den litterære periode, det moderne gennembrud fandt sted.

Denne analyse vil illustrere Herman Bangs brug af sprog- lige virkemidler i form at billedsprog og symbolikker. Derudover vil der blive analyseret kompositionen for novellen, samt en redegørelse for miljøet i novellen.

Jeg vil til slut fore- tage en fortolkning af teksten, med fokus på temaer og budskab. Dog også med henblik på en perspektivering af den litterære periode, for at skabe en overordnet fortolkning af novel- len.

Uddrag
Novellen er komponeret med en kort indledning, hvor hovedpersonen bliver introduceret. Derefter kommer novellens handling i et flashback, hvor selve plottet for novellen er.

Flashbacket starter da manden sætter sig på bænken og tænker ”Han sad og stirrede ud for sig… …Tanker som han helst vilde ryste af sig og jage paa Flugt.”1 hans tanker vender til- bage til det bal, hvor kvinden i herskabsvognen var med.

I flashbacket møder vi en indre konflikt der omhandler hans kærlighed til kvinden ”Han længtes efter at danse med hende -- efter sin lykke, efter at tale med hende…”2 I citatet er det altså tydeligt at han ønsker at få opfyldt sin kærlighed med denne kvinde.

Men novellens komposition er også præget af en underforstået ydre konflikt mellem den unge mand og kvinden. ”Tilfældigvis mødtes deres Øjne, da han saá nedefter.

Damen drog sig pludselig og saá til den anden Side…”3 De to mennesker har en konflikt, da de ikke vil se på hinanden

flashbacket med er med til at give en forståelse af denne konflikt, hvori det kan tolkes at konflikten optræder grundet damens udnyttelse af mandens kærlighed og forelskelse i hende.