Indledning
Herman Bang var en dansk forfatter og journalist fra historien blev skrevet d. 7/1/1883, og udgivet i hans Roman og novellesamling.

I min analyse af novellen skuffet vil jeg komme ind på billedsprog og komposition, ligeledes vil jeg analysere både det fysiske- og det sociale miljø samt analysere synsvinklen

og fortællemåder og -typer, til sidst vil jeg foretage en personkarakteristik af relevante personer samt finde tema og lave en perspektivering.

Uddrag
Vi hører heller ikke at den unge mand har noget hus, han befinder lig udelukkende udenfor, hvor han går en tur , og så senere i historien hvor han befinder sig til ballet.

Ift. det fysiske miljø foregår historien udendørs i byen, hvor man hører at der kører mange hestevogne rundt, og derefter indenfor til ballet.

Hvis vi kigger på billedsprog, bliver der brugt en del billedsprog i historien. Vi ser f.eks. at der er skrevet ’’Han havde for første Gang Sét verden i Ansigtet’’ her er der blevet brugt personifikation

da et abstrakt begreb har fået tilført menneskelige egenskaber. Der menes ikke at den unge mand har set verden i øjnene, men i stedet at han for første havde set tingene som de i virkeligheden er, og ikke bare undgået alle negative ting for sit eget bedste.

Et anden eksempel på en personifikation er ’’Hendes elegante Væsen havde straks erobret hans Hjærte’’ her er der igen blevet givet menneskelige egenskaber til det abstrakte ord væsen

ligeledes som sidt menes der ikke at hendes væsen har erobret hans hjerte, men i stedet at han er blevet så forelsket i hende, at han er fuldstændigt optaget af hende, og ikke kan foretage andet end at tænke på hende.