Indholdsfortegnelse
Aflevering 1

Opgave 1 (25 %)
1. Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for år 2018 og en balance pr. 31. december år 2018.
- Resultatopgørelse for år 2018:

2. Forklar hvorfor egenkapitalen i virksomheden er steget i årets løb.

3. Forklar hvilke fordele og ulemper Helene og Ninna har ved at drive virksomheden som et ApS.

Opgave 2 (25 %)
1. Beregn de variable enhedsomkostninger for Fitness 210.
- Formel for at udregne de variable enhedsomkostninger:

2. Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Fitness 210.
- Formel for at udregne dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden

3. Forklar, hvordan det vil påvirke dækningsgraden for Fitness 210, hvis kursen på CNY stiger til 95.

4. Forklar, hvordan Sundhed A/S kan opnå den ønskede dækningsgrad på 45 %.

5. Forklar forskellen på variable omkostninger og kapacitetsomkostninger og giv to eksempler på hver omkostningstype.

Opgave 3 (20 %)
1. Beregn det forventede dækningsbidrag pr. stk. og i alt for produktet Mexico det kommende år.
Formel for
- Formel for at udregne dækningsbidrag pr. stk. og dækningsbidrag i alt:

2. Beregn dækningsgraden for produktet Mexico.
- Formel for at udregne dækningsgraden:

3. Beregn nulpunktsomsætningen for produktet Mexico i det kommende år ved ansættelse af endnu en sælger aflønnet med kr. 20.000 plus salgsprovision.

4. Diskuter, om HOT-MEX bør acceptere Peter Jensens krav om en fast løn uden tillæg af salgsprovision.

Opgave 4 (20 %)
1. Opgør virksomhedens udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne september, oktober og november i forbindelse med køb og salg af Renova.

2. Beregn, hvor meget lagerbeholdningen af Renova udgør ved udgangen af november måned i stk. og kroner.

3. Forklar, hvordan køb og salg af håndvasken Renova har påvirket Sinus A/S’ indtjening og likviditet i november måned.

Opgave 5 (10 %)
1. Beregn, hvor meget indkøbsprisen maksimalt må udgøre for T-800, hvis Skynet skal opnå en fortjeneste på 35 % af salgsprisen til detailbutikkerne.

Uddrag
Opgaven består af fem delopgaver, der kan løses uafhængigt af hinanden. Til opgaverne er der tilhørende skabeloner i Excel.

Afleveringen skal afleveres i én samlet Word fil, som er navngivet med dit fulde navn. Jeg vil ikke modtage regneark.

Til skriftlig eksamen kan I ikke aflevere andet end en samlet fil i pdf-format, så I kan ligeså godt vænne jer til at løse opgaverne, så de kan læses uden adgang til jeres regneark.

---

Virksomheden HOT-MEX producerer krydderier, der afsættes til engrosvirksomheder. Virksomheden har et bredt og dybt sortiment til konkurrencedygtige priser. HOT-MEX står derfor i en stærk konkurrenceposition på markedet for krydderier og har opnået stigende afsætning de seneste år.

Et af de produkter, virksomheden sælger, er Mexico. Virksomheden forventer i det kommende år at afsætte 1.200.000 stk. af produktet.

Virksomheden har 5 sælgere ansat, der alle aflønnes med en fast månedsløn på kr. 20.000 plus en salgsprovision på 4 % af omsætningen.

På grund af den stigende aktivitet overvejer virksomheden at ansætte en sælger mere. Denne sælger skal aflønnes på samme måde som de øvrige sælgere og skal det kommende år udelukkende sælge produktet Mexico.

Ansættelse af en ny sælger vil betyde, at virksomhedens kapacitetsomkostninger stiger med kr. 9.000 pr. måned.