Indholdsfortegnelse
Begrundelse for valg af værdikæde
Støtteaktiviteter
Virksomhedens infrastruktur
Indkøb
Medarbejder
Primæraktiviteter
Indgående logistik
Produktion
Udegående logistik
Marketing og salg
Service
Konkurrencemæssige fordele og værdiskabelse for kunden

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hos andre virksomheder bliver der gjort hyppigt brug af teknologiens mange fordele i form af produktion og udvikling.

Hästens har valgt at følge en anden strategi, alle deres sengemodeller er nemlig hundrede procent håndlavet af deres 150 medarbejder i produktionen.

Hästens vælger at bruge menneskelig ressource til pro- duktion fordi de tror på at en maskine ikke kan udføre dele af produktionen lige så godt som et menneske.

De eneste maskiner Hästens gør brug af, er symaskiner for at skåne deres medarbejder for at sy stoffet til madrassen i de store breder og længder.

Deres brug af menneskelige ressourcer er med til at gøre Hästens til en konkurrencedygtig virksomhed fordi deres håndlavet produktion gør produktet kendeligt.

Hästens har eksempelvis otte specifikke medarbejder til at udvikle og producere topmodellen Vividus fordi de mange processer kræver markant håndværksmæssig kunnen og erfaring.

Det forudsætter mange års erfaring at mestre alle de- lelementerne i produktionen og deres præcision er bemærkelsesværdig, de arbejder i et roligt arbejdstempo for at sikre produktet ender ud med den bedst mulige kvalitet, det er også med til at give produktet mere værdi i form af kvalitet og salgspris.

Primæraktiviteter
De primære aktiviteter i Porters traditionelle værdikæde er virksomhedens hovedaktivitetsområder som er delen af den proces hvor der bliver tilføjet værdi til det endelige produkt eller serviceydelse som skal afsættes til forbrugerne.

Primæraktiviteter er delt i up- og downstream.

Upstream aktiviteterne, indebærer de aktiviteter der forekommer før produktet, er færdiggjort mens downstream er de aktiviteter som først tages i betragtning efter produktet, er færdiglavet.