Indholdsfortegnelse
Hästens værdikæde:
Støtteaktiviteter:
- Virksomhedens administrative opbygning:
- Medarbejderudvikling (Human Ressource Management):
- Indkøb:
- Primære aktiviteter:
- Indgående logistik:
- Produktion:
- Udgående logistik:
- Salg og markeds-føring:
- Service:
- Opsummering:

Uddrag
For at analysere virksomhedens værdikæde, og for at få overblik over værdiskabelsen i virksomheden, har jeg valgt at benytte mig af Porters værdikædemodel med støtteaktiviteter.

Denne værdikædeanalyse bruges til at analysere både de primære aktiviteter og også støtteaktiviteter internt i virksomheden, hvor samspillet mellem disse aktiviteter, er det centrale i figuren.

Værdikæden skal være med til at skabe et billede af, hvordan hvert led i virksomheden er med til at skabe værdi på baggrund af de andre led.

Hästens er en produktionsvirksomhed, da de producerer deres egne varer. Deres værdikæde består af en række aktiviteter, som er med til give virksomheden konkurrencemæssige fordele samt skaber værdi for deres kunder.