Indholdsfortegnelse
Virksomhedens administrative opbygning:
Medarbejderudvikling (Human Ressource Management):
Teknologisk udvikling:
Indkøb:
- Indgående logistik:
- Produktion:
- Udgående logistik:
- Salg og markedsføring:
- Service:
Hästens værdikæde
Støtteaktiviteter
- Virksomhedens administrative opbygning:
- Medarbejderudvikling (Human Ressource Management):
Primære aktiviteter
- Indgående logistik:
- Produktion:
- Udgående logistik:
- Salg og markedsføring:
- Service:
- Opsummering:

Uddrag
For at analysere virksomhedens værdikæde, og for at få et overblik over værdiskabelsen i virksomheden, har jeg valgt at benytte mig af Porters værdikædemodel med støtteaktiviteter.

Denne værdikædeanalyse bruges til at analysere både de primære aktiviteter og også støtteaktiviteter internt i virksomheden, hvor samspillet mellem disse aktiviteter, er det centrale i figuren.

Hästens primære aktiviteter indbefatter hovedaktiviteterne i virksomheden, som omhandler den grundlæggende produktionen af senge.

Støtteaktiviteterne underbygger den fysiske produktion af varer og efterfølgende marketing og service.

Denne værdikæde skal være med til at skabe et billede af, hvilke led i virksomheden, som er med til at skabe værdi på baggrund af de andre led, og hvilke led, der ikke gør.

---

Hästens er en produktionsvirksomhed, da de producerer deres egne varer. De vægter højt, at deres medarbejdere har et godt arbejdsmiljø, hvilket hænger sammen med de gode forhold, der er på arbejdspladsen.

Alle medarbejder bliver oplært, og skal prøve kræfter med at sy sting i de polstrede sider på madrasserne, uanset hvor i virksomheden man skal arbejde, da det er med til at give en særlig forståelse for produktet.

Arbejdermiljøet er præget af en flad organisationsstruktur og ligeledes gammeldags, da alle medarbejder spiser sammen i kantinen, hvilket bidrager til en afslappet stemning blandt de ansatte.

Den afslappede stil resulterer i ligestilling blandt medarbejderne, og direktøren bliver heller ikke spottet i skjorte og slips - han er klædt som alle de andre, der er ansat.

Selvom Hästens er ved at udbrede sig som et genkendeligt brand globalt, så ønsker de stadig at bevare deres administration på samme ydmyge lokalitet.