Indholdsfortegnelse
Hvad er en handelsvirksomhed?
Hvad er en detailvirksomhed?
• Handelsvirksomhed
• Detailvirksomhed
• Indkøb og lager
• Marketing
• Salg og service
• Hvad er Jysks kernekompetence?

Uddrag
Hvad er en handelsvirksomhed?
• En handelsvirksomhed er kendetegnet ved, at de køber færdige varer

og derefter videresælgere de dem uden at foretage sig nogle ændringer. Handelsvirksomheder kan deles op i 2 forskellige grupper: Engrosvirksomhed eller en detailvirksomhed.

Hvad er en detailvirksomhed?
En detailvirksomhed en en virksomhed som køber større mængder af produkter og derefter sælger produkterne videre til forbrugerne, i mindre mængder.

Detailvirksomheden indkøber enten direkte hos producenten eller via en grossist. Handlen kan både foregå i en fysisk butik, eller handel over internettet. Eksempler på detailvirksomheder er som eksempel, Føtex og Jysk

---

• I salg og service ser vi en stor forskel på en handelsvirksomheds værdikæde og en detailhandels værdikæde, da en detailvirksomhed laver alt deres salg og service i deres butikker

imens at en handelsvirksomhed gør det igennem nettet fx. derfor er det vigtigt for en detailvirksomhed at deres butik er pænt indrettet, at de vare de har på display er populære i forhold til årstiden, og følger moden.

for en detailvirksomhed er det også lettere at vise god service for kunderne, i form af hjælpsom medarbejdere, imens at en handelsvirksomhed, har svære ved at vise deres gode service på samme måde.

Det er essentielt at en detailvirksomhed reklamer i lokalområdet, imens at en handelsvirksomhed i mange tilfælde har trofaste og loyale kunder.

• Er Jysk en handelsvirksomhed eller en servicevirksomhed?
- Jysk er en handelsvirksomhed. Jysk er en handelsvirksomhed fordi de indkøber færdige varer fra en grossist eller en produktionsvirksomhed, og derefter sælger varen videre til forbrugeren.

Man kan også definere dem som en handelsvirksomhed, da de har en kæde på fx 100 butikker som køber fælles ind til samtlige butikker.

Deres handelsvirksomheds aktiviteter er eksempelvis at skabe værdi for de 100 danske butikker, som man også kan kalde for deres kunder.