Indholdsfortegnelse
Hvad er en handelsvirksomhed?
Hvad er en detailvirksomhed?
• Handelsvirksomhed
• Detailvirksomhed
• Indkøb og lager
• Marketing
• Salg og service
• Hvad er Jysks kernekompetence?

Uddrag
• En handelsvirksomhed er kendetegnet ved, at de køber færdige varer, og derefter videresælgere de dem uden at foretage sig nogle ændringer.

Handelsvirksomheder kan deles op i 2 forskellige grupper: Engrosvirksomhed eller en detailvirksomhed.

---

• En handelsvirksomhed og detailvirksomhed har meget ens værdikæder da begge virksomhedstyper har samme udgangspunkt

som er videresalg af uændret varer, men da en detailvirksomhed i fleste tilfælde har en fysisk butik, så har de nogle andre ting de skal tage sig af.