Giraffer | Rapport | 10 i karakter

Indledning
Girafslægten, Giraffa spp., se figur 1, har tidligere bestået af 1 art og 9 underarter.1 Ind- deling af arter og underarter har tidligere udelukkende været baseret på individers karakteristiske morfologi.

I dag indgår DNA-analyser også i en vurdering af, hvorvidt forskellige individer tilhører samme art eller forskellige arter.

Indholdsfortegnelse
Opgave 2. Giraffer
1. Forklar, hvordan resultater fra DNA-analyser kan danne grundlag for at samle de tidligere 9 underarter i 4 nye arter af giraf.

2. Beskriv slægtskabet mellem de 4 nulevende giraf-arter. Inddrag figur 3.

3. Forklar, hvorfor geografisk adskillelse kan medføre udvikling af 4 girafarter.

4. Forklar, hvorfor det er tvivlsomt, om de mindste girafpopulationer overlever.

5. Diskuter hvilke handlinger, der kan bidrage til, at små̊ girafpopulationer overlever.

Uddrag
Man har kunnet undersøge en sammenhæng i slægtskabet mellem de forskellige arter ved at undersøge arternes DNA-frekvenser, genomer, (DNA-hybridisering), Mitochondrie-DNA eller vævs- og blodtyper.

Ved brug af DNA-frekvenser kan man opstille en DNA-analyse, til sammenligning af den samme DNA-frekvens hos to individer, som bruges til undersøgelse af DNA’ets ligheder.

Forskellen i DNA-frekvensen siger også noget om mutationer i DNA-frekvensen, da der opstår et hvis antal mutationer i DNA pr. tidsenhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu