Gini-koefficient og chanceulighed | Samfundsfagsopgave

Indholdsfortegnelse
1. Hvad kan der af figur 1 udledes om sammenhængen mellem gini-koefficienten og chanceuligheden i udvalgte lande?
- Du skal anvende viden om velfærdsmodeller.
- Delopgave A: Internationalt samarbejde
Kildeliste:

Uddrag
Udefra bilag 1 kan vi se at vi har fået en lineær funktion med R^2 værdi 0,93, som betyder at den er 93% procent korrekt.

Punkterne er også jævnt fordelt rundt om funktionen, som betyder at der er en ret stærk sammenhæng mellem de to variabler.

Vi kan også se, at den uafhængige variabel er gini-koefficenten, fordi det er den på x-aksen, som betyder, at chanceulighed er den afhængige variabel.

Vi kan se udefra vores lineær regression, at for hver gang gini-koefficient bliver en større stiger chanceuligheden med 0,1254.

I figur 1 kan der som det første ses, at der i bunden er de nordiske nationer med de laveste gini-koefficient samt chanceulighed.

Disse fire nationer Danmark, Sverige, Norge og Finland har alle den universelle velfærdsmodel. Den universelle velfærdsmodel er den model hvor skatten oftest er højst, som også primært er i nordiske lande.

Dette giver også mange velfærdsydelser tilgængeligt til størstedelen af befolkning, hvor der f.eks. i norden er sundhedsforsikring og gratis skolegang for borgerne.

Det betyder at det også er disse nationer med mindst chance ulighed, da det i mindre grad er betydning for barnets sociale arv, fordi det i mindre grad afhænges af forældrene.

I midten kan vi se primært de nationer, som tilhører den konservative velfærdsmodel. Den konservative velfærdsmodel er den velfærdmodel med næst størst udgifter

men også den hvor velfærdsydelserne er tilgængeligt til de næst fleste. I den konservative velfærdsmodel forventer staten at det er familien, som træder til, hvis en person har brug for hjælp.

Der er stadig en del ydelser tilgængeligt, men ikke i samme grad som den universelle, som kunne f.eks. være skolegang.

USA og Storbritannien er de to nationer placeret højst på grafen. Det er også de to nationer som har den residuale velfærdmodel

som er den model hvor udgifterne er mindst. Til gengæld er ydelserne kun til dem der ikke kan klare sig selv.

Fra grafen kan der ses en god sammenhæng mellem velfærdsmodellerne og så chanceulighed og gini-koefficienten.

Jo større del af befolkning der kan modtage ydelser, vil der også være en mindre chanceulighed for børnene.

Det samme gælder for gini-koefficienten, som fortæller hvor meget nationens penge er fordelt blandt borgene, og jo lavere gini, jo mindre chanceulighed. Gini viser også jo bedre fordelt pengene er i de forskellige velfærdsmodeller.

Delopgave A: Internationalt samarbejde
Det internationale samarbejde bliver ofte set som en essentiel faktor, for at opnå en fredelig os stabil verden på tværs af nationer.

Dette bliver sikret og opretholdt af internationale organisationer, for eksempelvis af det velkendte FN. Stormagterne USA

Kina og Rusland har forskellige syn på, om der skal tages længere distance fra FN eller komme tættere på, da ikke alle stormagter er glade for hvor meget FN kan kontrollere over nationen.

I interviewet med USA’s nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton, som har været i forbindelse med den amerikanske udtrædelse fra FN’s Menneskerettighedsråd, fortæller Bolton om den længe planlagte udtrædelse fra rådet.

Bolton mener at rådet har påvirket og svækket den amerikanske suverænitet, som han siger: ”Grundlæggende har vi ikke behov for at få råd fra FN eller andre internationale organisationer om, hvordan vi skal regere USA”.

Bolton og USA ønsker at distancere sig fra FN, hvilket er i modstrid med den næst største magt Kina. I en FN-generalforsamling holdt den kinesiske præsident Xi Jinping en tale om at forpligte sig til FN-pagten

han ønsker ikke at distancere sig fra FN’s formål, men i stedet bygge videre på dens værdier, som vi kan se her: ”Vi skal opbygge partnerskaber

hvor alle lande behandler hinanden som ligeværdige”. Xi Jinping vil gerne bygge på liberalistiske og neoliberalistiske træk, fordi han ønsker et samarbejde, mens John Bolton og USA ønsker at trække sig længere væk fra det fælles sammenarbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu