Indledning
I denne opgave forekommer der en analyse og fortolkning af reklamefilmen: ”Generationer”. Rekla-mefilmen ”Generationer” er afsendt af Volkswagen i år 2017.

Der vil i analysen blandt andet indgå en analyse af de filmiske virkemidler, Analyse af indhold, samt en vurdering af reklamens gennemslags-kraft.

Uddrag
Reklamefilmen optræder på mange forskellige medier. Reklamefilmen ”Generationer” er udsendt i tv, på de sociale medier samt på Volkswagen.dk’s egen hjemmeside.

Det at reklamefilmen optræder på mange forskellige medier gør at virksomheden har god mulighed for at fange deres målgruppes op-mærksomhed.

Herudover har reklamefilmen fået meget positiv omtale i medierne. Reklamen er gået viralt på nettet, hvor flere end 1,2 millioner mennesker har set rekalmefilmen og ses nu også i udlan-det.

Marketingschefen hos Volkswagen Danmark, Michael Stein, fortæller at de har oplevet høje-re ”view through rates” end sædvanligt.

Modtageren af denne reklamefilm vil først og fremmest være mænd i alderen 30-60 år, som selv har en søn eller børn generelt, da reklamefilmen spiller på en far-søn relation.

Reklamen vil derfor højst sandsynligt appellere til fædre, som ønsker at give det bedste videre til den nye generation, altså deres sønner.

Herudover er modtagerne familier, som selv har mange minder med deres bil, eller ønsker at få det i fremtiden.

Volkswagen ønsker med denne reklamefilm at sætte fokus på den emotionelle funktion ved deres bi-ler. De dropper helt at sætte fokus på teknikken og funktionaliteten og lægger i stedet sit fokus på rela-tionen til biler.

De sælger altså ikke deres produkt på oplysninger omkring funktionen, men i stedet på oplevelsen og følelserne. Volkswagen ønsker at skabe en værdi i deres biler ved at vise hvor mange oplevelses, minder og relationer der bliver skabt i bilen.

Udover at de ønsker at sælge deres budskab ønsker Volkswagen selvfølgelig også at sælge sit produkt. Dette gør de blandt andet igennem storytel-ling. Her får de forbrugeren og/eller køberen til at knytte sig til det forhold og livsstil, som bliver isce-nesat i reklamen.

Den fremtidige køber, køber derfor ikke bare et produkt, men de køber herimod også historien om et samlingspunkt for hele familien samt en fortælling om tryghed. En Volkswagen er mere end bare et transportmiddel, det er en del af en familie historie.

Herudover er et af budskaberne, at ligesom far og sønnens forhold udvikler sig positivt igennem reklamefilmen, så udvikler Volkswa-gen hele tiden sine biler til noget bedre.

Volkswagen gør meget brug af appelformer til at fremme budskabet af deres reklamefilm. Her gør de især brug af appelformen patos, som appellerer til vores følelser.

Dette gør de specielt ved at sætte fokus på personerne bag rettet, altså faren og sønnen i reklamen. Gennem hele fortællingen kommer man som seer med på sidelinjen, når faren fortæller om sine oplevelser med og i bilen.

De rammer også seernes følelser ved at sætte fokus på familien, som lægger mange meget nært. Reklamen vækker seernes egne minder og følelser fra bilen frem.

Udover at skabe gode minder hos seerne, så skildre reklamen også et konfliktforhold mellem en far og en søn, som de fleste kan relatere til.

Så når faren i reklamen i slutningen går bort, så virker det pludseligt meget virkeligt for modtageren. Vi ser gennem reklamefilmen, hvordan sønnen udvikler sit forhold til faren, men i den grad også til bilen.

Vi ser herefter hvordan han fører hans fars minde vindere efter hans død, ved at tage sin egen søn med på en køretur. Alt dette er med til at appellere henholdsvis til modtagernes glæde, tristhed samt drømme.