Fytinsyre og frøspiring | Opgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 - Fytinsyre og frøspiring
1. Angiv et eksempel på et phosphorholdigt organisk molekyle i frø udover fytinsyre.

2. Angiv, hvilken enzymgruppe fytase tilhører. Inddrag figur 1 og begrund dit svar.

3. Forklar, hvorfor det er nødvendigt at fytinsyre nedbrydes under frøspiring.

4. Afbild den gennemsnitlige rodlængde som funktion af temperatur ud fra resultaterne i det vedlagte Excel -dokument.

5. Diskuter, med inddragelse af matematiske og biologiske overvejelser, hvilken længde roden kan forventes at få ved 45 grader.

Opgave 2 - Eksperimenter med melbillelarver
1. Forklar resultaterne, vist i figur 2.

2. Vurder, om forsøgsdesignet, som det fremgår af figur 3 og figur 4, kan opfylde formålet med eksperimentet.

3. Giv forslag til en biologisk begrundelse for den opstillede hypotese.

4. Afbild resultaterne som boxplot.

5. Skriv en konklusion på grundlag af eksperimentets resultater.

Uddrag
1. Angiv et eksempel på et phosphorholdigt organisk molekyle i frø udover fytinsyre.
Et andet phosphorholdigt organisk molekyle i fra udover fytinsyre er for eksempel DNA.

DNA er store organiske molekyler der er opbygget af nukleotider. I et nukleotid har altid tre molekylegrupper heriblandt en fosfatgruppe.

Derudover indgår fosfat også i ATP. ATP er en forkortelse for adenosin-trifosfat. Som navnet antyder, indeholder et ATP-molekyle en adenosin-enhed og tre fosfatgruppe.

2. Angiv, hvilken enzymgruppe fytase tilhører. Inddrag figur 1 og begrund dit svar.
På figur 1 kan man se at der bliver tilføjet vand til fytinsyre under frøspiring.

Dette kaldes hydrolyse. Enzymet er en hydrolase da fytase medvirker til at spalte fytinsyre til mindre molekyler ved tilførsel af vand.

3. Forklar, hvorfor det er nødvendigt at fytinsyre nedbrydes under frøspiring.
Når et frø spirer deler fået sig i mange celler og dermed danner stængel og rod.

De nye celler skal indeholde nogle livsnødvendige stoffer for at overleve. Dette er blandt andet stoffer som indeholder fosfor.

Når et frø spirer nedbrydes futinsyre, så fosfatgrupper frigives og de kan bruges til opbygning af cellevæksten.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu