Fysik | Noter | 28 sider

Indholdsfortegnelse
Fysiske konstanter 2
Formler 3
Termisk energi 6
Tryk og gasser 8
Strøm og spænding 9
Radioaktivitet - kernefysik 11
Helsefysik 12
Atomfysik 13
Bølgelære 14
Newtons love 15
Bevægelse i en dimension 17
Bevægelse i to dimensioner 18
Svingninger 19
Cirkelbevægelse 20
Gravitation 21
Gnidning 22
Impuls 23
Elektriske og magnetiske felter 24
Relativitet 25
Fysik i det 21. Århundrede 26
- Laserfysik 26
- Dynamiske stjerner 27
- Partikelfysik 28

Uddrag
Plancks konstant: h=6,62606896•〖10〗^(-34) J•s=4,13566733•〖10〗^(-15) eV•s

Gravitationskonstanten: G=6,67428•〖10〗^(-11) N•m^2•kg^(-2)

Tyngdeaccelerationen ved jordens overflade: g_jord=9,82m•s^(-2)

Elementarladningen: e_l=1,602176487•〖10〗^(-19) C

Avogadros tal: N_A=6,02214179•〖10〗^23 mol^(-1)

Gaskonstanten: R=8,314472 J•mol^(-1)•K^(-1)=0,0821 L•atm•mol^(-1)•K^(-1)

Boltsmanns konstant: k_b=1,3806504•〖10〗^(-23) J•K^(-1)

Vacuumpermeabiliteten: μ_0=4π•〖10〗^(-7) N•A^(-2)

Vacuumpermittiviteten: ϵ_0=8,854187817•〖10〗^(-12) F•m^(-1)

Stefan-Boltsmanns konstant: σ=5,670400•〖10〗^(-8) W•m^(-2)•K^(-4)

Coulomb konstant: k=8,99•〖10〗^9 N•m^2•C^(-2)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu