Atom | Noter i fysik | Over 2 sider

Indholdsfortegnelse
1. Hvad erelementarpartikler?
2. Er atomkernen positiv ellernegativ?
3. Hvad medelektronen?
4. Hvilkepartikelbestemmeretgrundstofsnummer?
5. Hvormangeelektronerharetneutraltatom,nårderer6protoneri kernen?
6. Hvadkaldesdetområde,hvordererstørstsandsynlighedforatfindeen elektron?
7. Hvad er enædelgas?
8. Forklaroktetreglen.
9. Hvad ervalens?
10. Hvadkaldesenbinding,hvortoatomerdelerelektroner?
11. Forklar,hvordanenkelt,dobbeltogtripelbindingeropstår?
12. Hvad er etgrundstof?
13. Ca.hvormangegrundstofferkendervi?
14. Forklar forskellen på molekyle og kemiskforbindelse.
15. DetPeriodiske System: Hvad er en periode?
16. Det Periodiske System: Hvad eren hovedgruppe?

Uddrag
1. Hvad erelementarpartikler?
- Enelementarpartikel erenpartikel,deri teorienikkekandelesi mindre bestanddele.

Grundet udviklingen i vores forståelse af naturen, har betydningen ændret sig gennemhistorien.

2. Er atomkernen positiv ellernegativ?
- Atomkernenerpositivdensladedepartikler,protoner,liggerikernen. Sammen med protonerne er neutroner, som er neutrale

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu