Indholdsfortegnelse
1. Karakteriser virksomheden Fritz Hansen.
2. Diskuter virksomhedens mål for 2018.
3. Analyser værdikæden for Fritz Hansen.
Primære aktiviteter
Støtteaktiviteter
4. Vurder virksomhedens kernekompetencer.
5. Beskriv hvilke fordele du opnår ved at benytte værdikæden.

Uddrag
Værdikæde analyse skaber god overbliv over virksomhedens aktiviteter i Fritz Hansens værdikæde ser man tydligt at virksomhedens stærkeste sider er i Primære aktiviteter. i form af deres meget høje kva- litet i produktionen.

Her adskiller virksomheden sig en del fra andre konkurrenter. Man ser høj kreati- vitet og deres uendelige muligheder for tilpasse sig kunden, hvilket gør det til en yderst attraktiv virk- somhed fra kundernes synspunkt. De sikre høj kvalitet i det endelige slutprodukt.

Udover alt det er virksomheden historie om at skabe møbler som skam med skulpturelt udtryk, som udvisker linjen mellem design og kunst samt forener funktion og form så hvert møbel fremstår unikt.

Møbler som Svanen og Ægget repræsenterer Danmark og danskhed, hvilket er et meget stærkt kendetegn som igennem deres aktiviteter har levet op til. Både i den primære men også i støtteaktiviteter, ser man at produktet og udviklingen bag sættes meget fokus.

virksomheden opererer på et globalt bredt marked, da udbud og efterspørgsel skal hænge sammen i alle verdenshjørner.