Formueforhold imellem ægtefæller | Erhvervsret

Indholdsfortegnelse
Hæftelse i ægteskab
Fælleseje
Særrådden
Særeje
Hvordan skal boet deles
Definer det juridiske område
Formuler den juridiske problemstilling og angiv sagens parter med deres juridiske betegnelser.
Angiv retskilder
Redegør for teori
Vurder teori i forhold til fakta
Afgiv begrundet konklusion/løsning

Uddrag
Hæftelse i ægteskab
Jfr. lov om ægtefællers økonomiske forhold §3, hæfter hver ægtefælle under ægteskabet med sin formue og sine gældsforpligtigelser

uanset om forpligtigelserne er opstået før eller under ægteskabet. Dette betyder at, den ene ægtefælles kreditorer ikke kan gøre udlæg i den anden ægtefælles aktiver

i det tilfælde at gælden kun er stiftet af den ene part. Undtagelsen til dette kommer dog, når gælden vedr. skat.

Skattelovgivningen giver skatteforvaltningen mulighed for subsidiært at inddrive gælden ved den anden ægtefælle.

Det er ægtefællerne selv, der skal bevise hvem der ejer hvilke aktiver overfor kreditor, og evt. fogeden. Udgangspunktet er, at den som har betale for aktivet ejer det.

Fælleseje
Der er tale om fælleseje, eller sameje, når ægtefællerne sammen ejer et aktiv. Dette sker hvis ægtefællerne begge står på købskontrakten eller skødet

Særrådden
Særrådden betyder, at hver ægtefælle råder frit over sine egne aktiver. Dette vil sige, at hver ægtefælle selv ejer egne aktiver og forpligtigelser

ægtefællerne kan uden den anden ægtefælles indblandes, købe og sælge sine aktiver eller stifte personlig gæld.

Dette gælder dog ikke ægteparrets helårsbolig, her må den ene ægtefælle ikke sælge eller udleje, uden den anden ægtefælles samtykke.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu