Indledning
Danmark er et I-land i stor fremgang. Med en arbejdsløshed på kun 4,8%1og en BNP på 60.726 i 2018, ligger vi i top-10 for de rigeste lande på kloden. Det betyder tilmed også, at der er kommet flere penge mellem de danske borgers hænder, og dette kan mærkes på forbruget.

Forbruget vi snakker om, er ikke det normale hverdagsforbrug af mad, benzin eller strøm - her snakker vi om luksusforbruget. Det er ikke unormalt, at en dansk gennemsnitlig familie tager en tur sydpå, som en ekstra luksus. En af de relevante emner at tage op her: Skal der være flyskat på flyrejser eller ej?

Flyet er det transportmiddel der gennemsnitligt forurener mest. Flyet ligger på førstepladsen med et CO2-udslip på 223g pr. km (bilag 4). Dette er et problem, grundet antallet af flypassagerer.

Antallet i Danmark er voldsom stigende. I 2018, var der 18.184.0002 mennesker igennem de danske luftavne. Det betyder, at når man tager en ferie sydpå, udleder det 500g CO2 pr. passager (bilag 2) - Der kan være rigtig mange på et fly, så det er en hel del.

Tager vi til gengæld en tur til Bangkok i Asien, har vi en udledning på hele 4 kg pr. person. Det er heraf spørgsmålet om flyskat bliver stillet.

Uddrag
Det er særdeles vigtigt at tænke på miljøet. Men for mange politikkere og forskere, vil en flyskat ikke kun hjælpe miljøet, men i længden skabe muligheden for samfundsmæssige effektivitetstab.
Man kan opstille scenariet, med at skulle betale x antal kroner for sin flyrejse.

Dette vil ikke kun få nogle til at fravælge flyrejsen - det vil skabe mere ulighed - dette kan man kalde en flad beskatning. Indenfor flytransports skal vi også huske at det ikke kun er borgerne der er forbruger, men dels også virksomheder og den frie konkurrence.

Mange mener at det er uretfærdigt, og skaber mindre ligevægt, når det i sidste ende ender med at gå ud over den lave indkomstgruppe, da afgiften er ens for alle uanset indkomst. Hertil mener en del politikkere også at det ikke vil hjælpe klimaet med flyafgifter.

Ole Birk Olesen fra liberal Alliance, mener ikke der skal være afgift på flytransport i Danmark, hvis det ikke rammer alle lande i EU (bilag 1). Når vi snakker om at muliggøre en flyskat, berører vi det fordelingspolitiske - Altså hvordan fordeles afgifter og indkomster mellem borgerne.