Flügger AS | Analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 13.11
a. Indsæt de relevante tal fra årsrapporterne for Flügger A/S for årene 2017/18 til 2019/20 i Excel-filen.

b. Beregn nøgletal til belysning af udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne.

c. Redegør for, hvilke forhold der ifølge ledelsesberetningerne har haft betydning for udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne.

d. Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket indekstallene for indtjeningsevnen i perioden 2017/18 til 2019

e. Vurder, hvordan udviklingen i indekstallene har påvirket overskudsgraden i perioden 2017/18 til 2019/20.

Opgave 14.04
A. Beregn indekstal til belysning af udviklingen i aktivernes omsætningshastighed.

B. Redegør for, hvilke forhold der har haft betydning for udviklingen i kapitaltilpasningsevnen i MIXDANA A/S.

C. Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for kapitaltilpasning.

D. Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket aktivernes omsætningshastighed.

E. Diskuter, hvordan en eventuel investering i nye produktionsfaciliteter vil påvirke aktivernes omsætningshastighed.

Opgave 15.13
A. Beregn for hvert af de seks år afkastningsgraden, gældsrenten, egenkapitalens forrentning og gearingen.

B. Forklar ud fra nøgletalsberegningerne følgende:

C. Forklar, hvilke forhold der påvirker størrelsen af egenkapitalens forrentning.

Uddrag
c. Redegør for, hvilke forhold der ifølge ledelsesberetningerne har haft betydning for udviklingen i virksomhedens indtjeningsevne.

Man kan ved at kigge i Flügger’s ledelsesberetning se at deres omkostninger er steget, årsagen til den positive indvirkning på virksomheds omsætning er præget af den voksende efterspørgsel i Danmark som man også kan aflæse i omsætningen fra Sverige.

I Norge har der været et kraftigt fald i den norske krone, og dermed også for landets valuta, dette har påvirket Flügger’s omsætning negativt på det norske marked.

Der har også været et begrænset forbrugsaktivitet i Polen, som har haft en negativ indflydelse på omsætningen fra Polen. For alle fire lande har covid-19 nedlukningen i kina haft en delvis negativ indflydelse for fortjenesten.

Flügger A/S har optimeret deres administrative funktioner, produktion og distribution alle disse faktorer har medvirket til at påvirke indtjeningen positivt.

Derudover er der i 2019/2020 blevet åbnet 7% flere franchise butikker, men virksomheden har også været nødsaget til at lukke op til 16% af deres forretninger, som har haft et positiv indvirkning på indtjeningsevnen for 2019/2020.

---

C. Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for kapitaltilpasning.

MIXDANA har oplevet en stigende vækst over de seneste år, som har været med til at få omsætningen til at stige med 33%.

I samme periode har virksomheden oplevet en positiv stigning på 31% for anlægsaktiverne. Disse 2 faktorer har haft en positiv indvirkning på omsætningshastigheden.

Den nye investering virksomheden har lavet i produktionsanlæg, har fået udviklingen til at gå så hurtig at, at det har givet MIXDANA efterladt med nogle udfordringer

som kan være med til at skaber en mere negativ udvikling. Derudover har der været en stor stigning hos virksomhede på 144% ved tilgodehavende for salg, fordi omsætningen sker på kredit da kredittiden til kunderne er blevet længere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu