Flügger AS | Analyse

Indledning
Flügger A/S er et aktieselskab som beskæftiger sig med salg og produktion af maling. De er markedsleder i Danmark, og rummer en stor koncern som er til at finde i både Danmark, Sverige, Norge, Polen, Island samt Kina.

De råder i alt over 175 forretninger i Danmark, og sammenlagt 550 forretninger i hele koncernen. På ovenstående billeder ses et uddrag af virksomheden resultatopgørelse for perioden 2016/17-2018/19.

Derudover har jeg beregnet overskudsgraden for perioden, samt indekstallene for relevante omkostningsposter.

Jeg vil herefter redegøre for udviklingen i virksomhedens nøgletal, samt vil jeg redegøre for de forhold som ledelsesberetningerne i Flügger A/S’ årsrapporter mener har haft en indflydelse på virksomhedens indtjeningsevne. 1

Indholdsfortegnelse
Litteraturliste
Hjemmesider:
Årsrapporter:

Uddrag
Udviklingen i årsregnskabet for 2018/19 stemte overens med forventningerne som blev offentliggjort i årsrapporten for 2017/18

hvor virksomhedens forventninger bestod af nettoomsætningen ville stige med 0-2%, virksomheden forventede dog at der stadig ville være en lav aktivitet på det skandinaviske marked, især inden for salg til konsumenter.

Der forventedes dog pæne vækstrater på det øvrige marked. Salget i Danmark er for perioden 2017-2019 steget med 1% (dette er inkl. Grønland, Island og Færørene).

Salget i Sverige er for samme periode faldet med 5% målt i DKK, ift. lokalvaluta har salget for perioden ikke udviklet sig og ligger på 0%.

Virksomheden beskriver at salget på det svenske marked har været negativt påvirket af den faldende svenske valuta.

Det vil sige at valutakursen har en væsentlig betydning for virksomhedens omsætning, i forhold til SEK overfor DKK.

Derudover er konsumentsalget faldet med 2% målt i lokalvaluta, dette skyldes bla. at i løbet af regnskabsåret er det svenske butiksnet blevet reduceret med 1 egen butik og 6 franchisebutikker.

Salget i Norge er for samme periode steget med 1% målt i DKK, i forhold til lokalvaluta er salget steget med 2% målt i NOK.

Salget på det Norske marked, blev ligeledes som på det svenske marked, udfordret af en faldende valutakurs samt reduktion i butikker. Virksomheden skar ned på 4 butikker på det norske marked for regnskabsåret.

Dette medførte en reduktion i konsumenttallet på 7%. Salget i Polen er for samme periode steget med 14% målt i dkk, i lokalvaluta er salget steget med 16% målt i PLN.

Væksten kommer fra konsumenter samt professionelle. Dog blev antallet af butikker reduceret med 1 i løbet af regnskabsåret.

Salg til andre landet er for samme periode steget med 5% organisk vækst, hvor det største eksportmarked er Kina. Salget i Kina udgør 60 millioner DKK.

Jeg kan heraf konkludere at udviklingen i nettoomsætningen har været præget af faldene valutakurser

samt vejret i de skandinaviske lande som har resulteret i et fald i efterspørgslen på især udendørsprodukter, særligt blandt konsumenter.

Dog har der været vækst i salget til de ikke skandinaviske lande, særligt Kina er et stort eksportmarked og der er sket en væsentlig stigning i væksten på det polske marked.

Kigger vi på indekstallene kan vi se at fra regnskabsåret 2016/17 til regnskabsåret 2017/18 faldt nettoomsætningen med 2%.

Som jeg har beskrevet, skyldes dette dårligt vejr i skandinaviske lande, som har nedbragt efterspørgslen.

Dog er der forekommet vækst i salget til ikke skandinaviske lande. Der henvises til figur 2 side 3, hvor man ser et uddrag af beregning af indekstallene.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu