Indholdsfortegnelse
Uddrag fra ledelsesberetning, Årsrapport 2017
- Markedet og forventninger til fremtiden

Kamstrup åbner fabrik i vandboom i USA, Børsen d. 7. AUG. 2017
- Made in USA
- Forældede vandmålere
- Trump har ikke skadet
- Automatisk produktion

Ghana er Kamstrups nøgle til hele Afrika, Børsen d. 28. november 2017
- Eventyr om storslåede forretningsmuligheder på det afrikanske kontinent overgås kun af antallet af knuste drømme.
- Mere end optimistisk

Uddrag
Kamstrup A/S er en dansk ingeniørvirksomhed beliggende i Stilling ved Skanderborg. Virksomheden blev etableret i 1946 af Ole Kamstrup og er i dag en koncern med datterselskaber i en lang række lande. Kamstrup A/S er 100 % ejet af energiselskabet OK amba.

Kamstrup A/S er blandt verdens førende leverandører af løsninger til måling og styring af energi- og vandforbrug.

Løsningerne anvendes globalt hos forsynings- og ejendomsselskaber, hvor de bidrager til en pålidelig og omkostningseffektiv måling. Løsningerne består af forbrugsmålere, fjernaflæsningssystemer, hosting og service, analyse og applikationer.

Virksomheden beskæftiger mere end 1.300 medarbejdere, hvoraf mange er højtuddannede ingeniører og dataloger.

Hele produktion har hidtil foregået i Danmark, og virksomheden har mange certificeringer indenfor miljø og kvalitet. Produktionen er højt automatiseret og ordrestyret.

Kamstrup A/S’ mission er at skabe fremgang for kunderne gennem udvikling af innovative målingssystemer til energi- og vandforbrug.

Visionen er at blive verdens førende udbyder af intelligente målingsløsninger til energi- og vandforbrug. Kamstrup A/S havde i 2017 en omsætning på kr. 2.095 mio. og et overskud før skat på kr. 311 mio.

---

El- og varmemålermarkedet har i 2017 oplevet en moderat vækst i salget af intelligente målere. Vandmålermarkedet har i 2017 oplevet en noget kraftigere og global spredt vækst – dog stadigvæk med Nordamerika og Europa som de store vækstcentre.

Vi har i 2017 fastholdt vores stærke markedsposition på varmemålermarkedet, mens vi har vundet markedsandele på vand- og elmarkedet. Der opleves generelt en øget konkurrenceintensitet i markedet.

En væsentlig årsag til væksten findes i resultaterne af de seneste års indsats inden for produktudvikling, hvor en række succesfulde produktlanceringer er blevet gennemført.

Disse har forstærket Kamstrups konkurrenceevne gennem produkternes øgede funktionalitet. Løbende investeringer i fabriksautomatisering har også bidraget til øget konkurrencekraft

foruden at sikre et højt og konsistent kvalitetsniveau. En lang række løbende forbedringer gennem Lean-aktiviteter har også forbedret produktiviteten.

Store investeringer i 2017 betyder et øget behov for finansiering, men Kamstrup er fortsat i en finansiel god position.

En yderligere stigning i indsatsen på markedsføring, salg og produktudvikling har igen i 2017 øget kapacitetsomkostningerne og forventes at føre til fortsat stigende markedsandele. Der forventes etablering på flere nye markeder i 2018.

Årets resultat er som forventet højere end i 2016 og det bedste i Kamstrups historie. Årsresultatet betragtes som meget tilfredsstillende.